Teknisk rådgiver

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Bygherren er ansvarlig for den færdige bygning, men er normalt ikke sagkyndig inden for arkitektur, byggeteknik og administration af byggesager.

Bygherren kan derfor have behov for teknisk rådgivning og bistand fra arkitekter, ingeniører og andre rådgivere.

Omfanget og arten af den tekniske rådgivning afhænger af byggeopgavens størrelse og art, af udførte forundersøgelser, af bygherrens egen kapacitet og af byggesagens organisation.

Rådgivningen kan for eksempel være inden for design og arkitektur eller teknik og konstruktion fra “fullscale” til detaljeniveau.

Den tekniske rådgiver vil som oftest være uddannet arkitekt eller ingeniør.