Udførende

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

De udførende er eksempelvis tømrer, murer, blikkenslager, elektriker m.fl. Det er de personer, som i det daglige arbejde står med hænderne i det konkrete materiale, og som i samspil med de øvrige faggrupper skal finde en god samarbejdsform og omgangstone.

De udførende inddrages ofte først, når det fysiske byggearbejde sættes i gang. Men da de sidder inde med et værdifuldt kendskab til løsninger og materialer, betaler det sig at få deres input med fra start.

En af de største fordele er, at de mennesker, som skal omgås hinanden på byggepladsen, har et forhåndskendskab indbyrdes, hvilket minimerer antallet af konflikter i det daglige.

I traditionelle byggesager oplever de udførende ofte, at de inddrages meget sent i processen og derved ikke har mulighed for at bidrage med deres viden omkring løsninger og valg af materiel og materialer.

RenProces ønsker at være med til at sikre, at de udførende bliver delagtiggjort i byggeprocessen, og at de får et ejerskab til projektet. Ansvarsfølelsen skal frem, og dette opnås f.eks ved inddragelse og lydhørhed over for de ideer og den viden, de udførende kommer med.