Afleveringsfase

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

I afleveringsfasen skal du som bygherre deltage i afleveringsforretningen og mangelgennemgangen samt tage stilling til afhjælpning af mangler og eventuelle tilbagehold i betalingen.

 

Bygherres rolle

Forud for afleveringsforretningen gennemgås byggeriet for at afklare eventuelle mangler i forhold til entrepriseaftalen.
I forbindelse med afleveringsforretningen skal du som bygherre sikre dig, at der foreligger de nødvendige instruktioner om drift og vedligehold samt dokumentation af det færdige byggeri.

 

Erfaringer opsamles

Som bygherre kan du bidrage til, at erfaringer fra byggeriet, herunder også erfaringer om bygningernes funktion og driftsøkonomi, opsamles.

Dette kan blandt andet ske ved beregning af nøgletal efter gældende retningslinjer, således at de kommer andre offentlige bygherrer til gode.

I afleveringsfasen skal tegninger “som udført” og anden dokumentation så som fakta om vedligehold af materialer foreligge.

 

Nye informationer

Når byggeriet står færdigt og er klar til at blive taget i brug, er der mange nye informationer omkring ændrede funktioner og tekniske installationer i bygningen.

Det er vigtigt, at informationerne bliver gjort tilgængelige for brugerne.

 

Driften kommer i spil

Driften er et punkt, som for alvor kommer i spil, når man går fra afleveringsfasen.

Driftspersonalet skal kunne tage bygningen i deres varetægt, og har de været involveret fra start, kan de nu se frugten af deres input og vil let kunne varetage opgaverne.

Som bygherre står du for indkaldelse til henholdsvis 1- og 5 års gennemgang af byggeriet.