Driftsfase

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Drift og vedligehold bør indtænkes fra begyndelsen af et renoveringsprojekt for at opnå det bedste resultat.

 

Drift indtænkes fra start

Driftes bygningen korrekt, kan der spares både tid, energi og penge.

For at drive en bygning så energirigtigt som muligt er det vigtigt at kende de renoverede bygningsdeles levetid.

Denne viden danner grundlag for drift- og vedligeholdelsesplanen. Kombineret med et driftbudget vil der kunne udarbejdes en optimeret og prioriteret plan for drift og vedligehold.

 

Driftpersonalet er hovedpersoner

For at kunne udnytte driftspersonalets store viden, bør de inddrages tidligt i byggeprocessen.

Dermed vil de lettere komme til at føle et ejerskab for deres arbejde i det energirenoverede byggeri, og der er større chance for, at bygningen driftes hensigtsmæssigt.