Programfase

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

 

Skitsering af projektet

I programfasen foretages de indledende skitseringer og diagramtegninger for projektet. Indeholdt heri er tanker om rum, funktion, kontekst, indeklima, drift og myndighedskrav.

Her skal det fælles værdigrundlag dannes, og det er vigtigt, at alle parter bliver hørt, og at det gode samarbejde vægtes højt.

 

Byggeprogram

Ideerne fra initiativfasen skal munde ud i et koordineret byggeprogram. De første skitseringer og diagramtegninger startes op.

Udarbejd en behovs- og funktionsanalyse, og inddrag rådgivere for at få afklaring på eventuelle spørgsmål. Tag også stilling til eventuelle myndighedskrav.

RenProces lægger stor vægt på, at der er fokus på de bløde værdier og mindre fokus på økonomien.

Det betaler sig at investere tid i starten på at udarbejde af en grundig og fyldestgørende projektbeskrivelse, med input fra mange aktører.

Byggeprogrammet virker som afslutning på programfasen og starten på projekteringsfasen og er således det fysiske produkt, der repræsenterer faseskiftet.

 

Enighed om byggeprocessen

I projekteringsfasen kan der være personlige forskelle i opfattelsen af det samme byggeprogram byggeaktørerne imellem.

 

Ingeniører og entreprenører inddrages

Ingeniørerne og entreprenørerne vil deltage væsentligt mere i processen end hidtil, og derfor skal man sikre sig, at disse personer får mulighed for at sætte sig ind i og forstå de intentioner, der er lagt i programmet, inden der skal projekteres.

For meget fokus på kontrakterne og juridisk indblanding fjerner ofte parter fra hinanden i denne fase, og det kan opleves som en fragmenteret proces, hvor beslutninger består af kompromiser imellem aktørerne.

 

Forskellige personprofiler

Her er det væsentligt, at facilitatoren er bevidst om de forskellige personprofiler, så han kan afkode de forskellige “sprog”, der bliver talt og videreformidle dette til hele gruppen.

Når alle aktører er bevidste om, at der findes forskellige personlighedsprofiler, vil det være medvirkende til en større tolerance.