Projekteringsfase

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

I projekteringsfasen kommer detaljerne på plads, og den sidste bearbejdning af tegningerne foregår.

 

Grundig granskning

Alle detaljer skal på plads, og en grundig granskning af materialet sikrer, at dine krav og ønsker som bygherre tilgodeses.

En systematisk og struktureret granskning af projektmaterialet vil langt hen ad vejen sikre, at uforudsete udgifter og udfordringer opstår.

 

Aftaler og tilladelser

Den økonomiske ramme, udbudsformen, tegninger og diverse aftaler skal i hus, og forventningsafstemning parterne imellem sikrer det gode samarbejde. Der skal indhentes byggetilladelse og øvrige godkendelser hos myndighederne.

 

Tids- og handlingsplan

En metode til vidensdeling i projekteringsfasen er at lave en tids- og handlingsplan, så man kan se på hvilke møder, man skal drøfte de forskellige emner, som de forskellige aktører interesserer sig for.

I tids- og handlingsplanen kan for eksempel indgå fastsættelse af deadlines og løbende workshops, hvor dagsordenen er at se på de problemstillinger, der opstår undervejs.

 

Inddrag aktørerne

Den store udfordring i dette faseskift er, at der nu skal skabes overgang fra tegninger til fysisk virkelighed.

Når RenProces anbefaler, at alle aktører inddrages tidligt i processen, er det blandt andet for at sikre, at de udførende er blevet hørt og har bidraget med deres viden, inden der skal bygges.

Dermed ved de, hvad projektet handler om og føler ejerskab inden det fysiske arbejde sættes igang.

Du skal sikre, at alle parter forstår og ikke mindst er enige om værdierne og tankerne bag det, der nu skal bygges. Når parterne kender hinanden fra aktiviteter tidligere i forløbet, går arbejdet lettere igang.

 

Procesplan

RenProces benytter et værktøj, som med fordel kan tages i brug i denne fase. Værktøjet hedder “procesplan” og går ud på, at de aktuelle parter byder ind med deres respektive opgaver repræsenteret på farvede post-its og derved markerer, hvor de har en rolle i processen.