Udbudsfase

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

At en opgave kommer i udbud vil sige, at en offentlig institution – f.eks. kommunen – beder private virksomheder om at udføre opgaven på kommunens vegne.

 

Udbudsbekendtgørelse

Udbud starter med, at kommunen offentliggør en udbudsbekendtgørelse. Udbudsbekendtgørelsen er en kort beskrivelse af den udbudte opgave og kravene for, hvem der kan byde på den.

 

Udbudsmateriale

Hvis man vil byde på en opgave, skal man først skaffe selve udbudsmaterialet. Det er den detaljerede beskrivelse af, hvad opgaven går ud på. Når man har fået fat i det, skal man skrive et tilbud til kommunen, der nøje svarer på alle de spørgsmål, der står i udbudsmaterialet.

 

Udbudsportalen

Udbudsportalen oplever et stort behov for vejledning i hvilke udbudsregler, der gælder i konkrete situationer.

Tilsvarende opleves det af Udbudsportalen, at der er stor efterspørgsel fra udbydere på hjælp til udarbejdelse af udbudsmateriale, håndtering af vurdering af tilbud samt feedback til tilbudsgivere.

Dette imødekommes gennem en række interaktive værktøjer. Læs mere om disse værktøjer her.

Læs mere om udbud på udbudsportalen.dk

 

Netværk

Udbudsportalen står for et netværk henvendt til udbudspraktikere for offentlige myndigheder. Netværkets formål er, at deltagerne får tilegnet sig viden, som er direkte anvendelig i det daglige arbejde med udbud.

Praktiske problemstillinger omkring udbud og offentlig-privat samarbejde er derfor i fokus.