Værktøjer

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Et værktøj tages i brug, når du som bygherre vurderer, at det vil være til gavn for byggeprocessen.

I byggeprocesser er der mange områder og problemstillinger, hvor det vil være en hjælp for de involverede parter at gøre brug af et støttende værktøj.

RenProces stiller en række værktøjer til rådighed, som kan benyttes af alle parter i byggeriet.

Disse værktøjer kan både være konkrete idéer til afholdelse af en workshop, skemaer til udfyldning, vejledninger eller en Ph.d.-afhandling med relevant information.

Samtidig viser RenProces, hvad en byggeproces er, hvornår man skal tage højde for hvilke ting og hvilke parter, der er involverede. Dette gør RenProces til et værktøj i sig selv, som kan benyttes på mange forskellige niveauer og af mange forskellige aktører.

Værktøjerne er skabt ud fra interviews med folk i byggebranchen samt søgning på aktuelle eksisterende værktøjer via hjemmesider og cases, hvor brugen af værktøjerne har givet et positivt resultat.

Brug drop down menuen til at vælge de enkelte værktøjer.

OM REN PROCES

RenProces er et nemt, overskueligt og intuitivt redskab, som tilbyder konkrete værktøjer til en renoveringsproces. Værktøjerne har fokus på sammensætningen af det rette hold, tid til forventningsafstemning og ikke mindst respekt for den enkelte person og dennes faglighed i renoveringsprocessen.

RenProces lægger stor vægt på, at alle aktører i en byggeproces har noget værdifuldt at byde ind med – både til gavn for selve processen og til gavn for det færdige resultat.

SE OGSÅ