Aktørinddragelse

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Når rammerne for en konstruktiv dialog er tilstede fra den tidlige initiativfase bliver der skabt mulighed for at inddrage alle de kompetencer, som findes i den samlede gruppe af aktører i en byggeproces. 

Aktiv aktørinddragelse kan være med til at sikre, at den færdige renovering lever op til krav og ønsker fra bygherren, slutbrugerne og driftsorganisationen.

Alle primære aktører i byggeprocessen skal som hovedregel være med fra start til slut.

Aktørerne vil primært være:

Desuden involveres:

 

Brugerne og driftspersonalet

Deres ønsker og ideer vil gøre byggeriet mere funktionelt og anvendeligt.

Det vil derudover styrke samarbejdet og opbakningen til processen og det endelige byggeri.              

 

Bygningsmyndigheden

Ved at inddrage den kommunale bygningsmyndighed tidligt i byggeprocessen får bygherren den bedste mulighed for en smidig og hurtig sagsbehandling. Samtidig vil det optimere værdien af den lokale forvaltnings viden og kompetencer i forhold til kommunale planer og vejledninger (fx klimaplaner, miljøplaner mv.). 

En åben dialog med myndighederne kan ligeledes sikre, at nationale og lokale visioner og målsætninger bliver indarbejdet  i projektet samt fremme en stærk følelse af fælles ejerskab og ansvar for byggeriet.