At sætte det rigtige hold

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

At sammensætte det rigtige hold indebærer en proces, der kræver mange overvejelser.

Via udbud og tildelingskriterier skal det sikres, at der så tidligt som muligt etableres en projektgruppe samt mindre grupper af udførende med specifikke faglige ansvarsområder.

Centrale opgaver i de forskellige grupper skal besættes af personer med de nødvendige faglige kompetencer og evnen til at indgå i en konstruktiv og positiv dialog med de øvrige aktører i byggeriet gennem hele byggeprocessen. Kan den “rette person” ikke findes i kredsen af partnere, må det sikres, at personen findes eksternt.

For at sætte det rigtige hold skal der derfor ved rekrutteringen af nøglepersonernerne være fokus på personlige egenskaber. Samarbejdsevner og sociale kompetencer vægtes på linie med de faglige kvalifikationer.

 

Et ideelt team bør indeholde visse roller, hvis teamet skal fungere optimalt:

Størrelsen på teamet afhænger af de enkelte team-medlemmers formåen og deres udfyldelse af de roller, de varetager. De fleste personer dækker naturligt to til tre af rollerne; derfor vil et typisk team normalt ligge på mellem 3 – 6 personer for at kunne fungere optimalt. Det forudsætter, at team-medlemmerne supplerer hinanden, og at alle roller er repræsenteret.

Ved sammensætning af et team er det balancen mellem personerne, der er afgørende. Det gælder om at tilføre teamet personer, som er godt afbalanceret i forhold til hinanden, således at team-medlemmernes svage sider stives af, og de stærke sider udnyttes fuldt ud.