De bløde værdier

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

I løbet af byggeprocessen tales der mest om alt det praktiske. Men under overfladen er der mange følelser og værdier, som ligger til grund for de beslutninger, der bliver taget.

Der kan være mange forskellige holdninger, som kan give anledning til gnidninger. Derfor er det vigtigt at acceptere, at alle aktørerne i en byggeproces har deres egen forståelse af, hvad der er vigtigt og af værdi for dem. Det er med disse forskelligheder som udgangspunkt, der skal findes fælles løsninger.

Det er nødvendigt, at den enkelte aktør får ro til at tænke over og forstå de opgaver, han/hun bliver stillet. Det er også vigtigt, at alle oplever, at det er i orden at have sin egen mening.

Målet er overordnet at skabe gode relationer mellem aktørerne, så samarbejdet foregår fremadrettet og positivt. Det gøres bedst ved at få aktørerne til at lytte til hinanden, reflektere over hvad der bliver sagt og derved lære af hinanden. På den måde bliver processen udbytterig for alle deltagerne.

Et byggeprojekt er helt afhængig af stabile og motiverede aktører. Det er derfor processens facilitator, der har til opgave at skabe de gode relationer mellem aktørerne.

Til forskel fra de ”hårde” værdier, der kan måles kvantitativt (fx økonomi og produktivitet), er de bløde værdier kvalitative (fx det at give morgenbrød). Det er vigtigt at gøre sig klart, at de bløde værdier er en investering i det gode samarbejde og ikke kun se dem som en udgift.

Et andet eksempel på at være opmærksom på ”de bløde værdier” kunne være deadlines, der skal justeres. I stedet for, at byggelederen blot dikterer de nye deadlines, kan han fx spørge håndværkerne om, hvilke skridt man sammen kan tage for at nå målet. På den måde åbnes der op for konstruktive løsningsforslag, og der opstår en følelse af medansvar og motivation hos alle de involverede aktører. Læs mere om dette under værktøjet procesplan.

DOWNLOADS TIL DETTE VÆRKTØJ