Den rette person til jobbet

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Det er af afgørende betydning, at centrale opgaver i projektgruppen og de faglige teams besættes af kompetente personer. Dette skal sikres via udbudsmaterialet og tildelingskriterierne.

De rette personer skal have de nødvendige, faglige kompetencer samt de personlige egenskaber, der gør, at de kan indgå i konstruktive og positive dialoger med byggeriets øvrige aktører.

Kan de rette ressourcepersoner ikke findes i kredsen af partnere, må de findes eksternt.

Disse grundlæggende principper kan med fordel bruges på alle typer renoveringsprojekter og i særdeleshed på større projekter.

Nogle projekter vil selvfølgelig være så små og kortvarige, at det ikke giver mening at gennemføre en omfattende ansættelsesprocedure og kompetencekortlægning. Her kan det være en løsning, at en eventuel HR-afdeling eller leder er med til at sammensætte de forskellige projektteams ud fra virksomhedens allerede kendte personprofiler.