Evaluering

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Et godt gennemført projekt handler om samarbejde. I den sammenhæng er det vigtigt at have forståelse for de forskellige kulturer, der gør sig gældende i de mange forskellige aktørgrupper, der er repræsenteret i et byggeprojekt. Det handler om at vide, hvad de andre gør og have tillid til, at de gør det rigtige!

En måde at sikre sig, at der er den nødvendige forståelse og et konstruktivt samarbejde, er at foretage en løbende evaluering af projektet. En sådan evaluering kan gennemføres på fastlagte tidspunkter, især i forbindelse med længerevarende byggeprojekter.

Evalueringen placeres der, hvor det vil være naturligt at gøre status, før projektet fortsættes. Det kunne f.eks. være ved faseskift eller afslutning af kritiske processer, der skal gennemføres på et bestemt niveau, for at den efterfølgende aktivitet kan gennemføres tilfredsstillende.

Det er derfor ikke kun en konstatering af, om de forskellige opgaver er udført, men også hvor godt eller dårligt de er gennemført, om de svarer til den forventede eller krævede kvalitet. Evalueringen skal derfor indeholde en vurdering af forhold som samarbejde, konfliktløsning, valg af løsningsmodeller, facilitering af processen, tidsplan mv.

Et af målene med en evaluering er, at projektlederen eller facilitatoren får en grundlæggende forståelse af og viden om brugernes oplevelse af byggeprocessens forløb og resultater. En sådan konkret viden kan være en vigtig forudsætning for at få konkrete ideer til tiltag og løsningsmodeller, som virker i det videre forløb eller i efterfølgende projekter.

Målet er ligeledes at give brugere mulighed for at give udtryk for deres oplevelser og erfaringer.

 

Evalueringer kan opdeles i en række forskellige typer, bl.a.:

Evaluering af forløb / tidsplan
Bliver de planlagte aktiviteter gennemført som forventet (hvem gør hvad hvornår?)
Er det lykkedes at forbedre processens forløb?

Evaluering af resultaterne
Svarer resultaterne til det planlagte og forventede?

Evaluering af samarbejde
Udfyldes de behov og arbejdsopgaver, der forventes, herunder samarbejdet omkring det tværfaglige forløb (det ’kulturelle’)?
Er der en god gensidig forståelse og accept på tværs af aktørgrupperne?

Det er vigtigt at inddrage brugernes perspektiv i evalueringen og evaluere på elementer, som er meningsfulde for brugerne.

Slutevaluering
Gennemføres, når et forløb eller et projekt er afsluttet og vil primært være af værdi for kommende projekter