Facilitering

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Formålet med en facilitator er at få arbejdsprocesser blandt grupper af aktører til at glide nemmere. Som facilitator er man katalysator for en proces, der skal føre til et foruddefineret mål.

Positive relationer mellem aktørerne i byggeprocessen er en forudsætning for, at processen bliver god. Omkostningerne til en facilitator kan være en særdeles rentabel investering i en byggeproces, hvor mange forskellige aktører er involveret. Blandt andet fordi aktørerne ofte har vidt forskellige opfattelser af, hvad der er væsentligt, og hvad der udgør en værdi for dem.

Facilitatorens rolle er derfor at hjælpe projektdeltagerne til at samarbejde, når de skal udføre en arbejdsopgave eller løse et problem. Målet er at tilskynde aktørerne til at tænke konstruktivt og i sidste ende til at formulere centrale problemstillinger eller ideer, stille de vigtige spørgsmål og finde brugbare løsninger.

En facilitator bør som udgangspunkt have et grundlæggende kendskab til byggeri. Han skal ligeledes kunne forstå de forskellige aktørers forudsætninger og værdier. Desuden skal han besidde evnen til at sikre den mest positive, fremadrettede og konstruktive tænkning og dialog i en gruppe.

 

Facilitatoren har tre overordnede mål:

  • At hjælpe aktørerne på vej mod et specifikt mål eller resultat.
  • At fastlægge, lede og vurdere en proces, der både er effektiv og foregår i et positivt og konstruktivt samarbejde.
  • At inddrage alle relevante aktører og anerkende deres bidrag.

DOWNLOADS TIL DETTE VÆRKTØJ