Forventningsafstemning

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Det er vigtigt for en god og positiv proces, at samtlige aktørers forventninger afstemmes. Dette gælder både i forhold til deres rolle og deres interesser i projektet.

Især i starten af processen er det vigtigt at lytte til og forstå den baggrund og kultur, de forskellige grupper har med sig. Derfor bør den person, der faciliterer byggeprocessen, indhente al nødvendig information, lige fra projektets økonomiske forudsætninger til kulturen hos de forskellige aktører.

Et værktøj under forventningsafstemning er “10-måls-skema”. Det går ud på, at man laver 10 enkle mål, som kan bedømmes på en skala fra 1-10. Der afholdes statusmøder, hvor man “scorer”, også på performance. Man taler om, hvorfor man scorer, som man gør. Er der noget i processen, der skal forbedres? Og hvad virker godt?

DOWNLOADS TIL DETTE VÆRKTØJ