Idé-generering

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

I initiativfasen skal der gennemføres et innovativt forløb bestående af en eller flere workshops. Her skal ideer til overordnet design, indretning, tekniske løsninger mv. skabes og indgå i programlægningen.

Ved offentlige byggerier skal formen tilrettelægges inden for lovens rammer for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder før, under og efter udbud af offentlige kontrakter.

Målet med idé-genereringen er at skabe et idé-katalog, der undersøger og diskuterer en række muligheder systematisk.

 

Kataloget kan indeholde:

  • En kort oversigt over bygningens historie og fakta.
  • Ideer og tanker udsprunget af idé-genereringen – fx temaer som funktion, arkitektur, teknik, forsyning, adfærd, drift mv.

 

Tilgangen til arbejdet med de forskellige temaer kan være ”skitserende programanalyse”. Dette er en metode, der tilstræber den visuelle formidling af idéer gennem tegninger og skitser.

”Skitserende programanalyse er en måde at undersøge en opgaves løsningsmuligheder på. Den anvender arkitektens gængse arbejdsmåde ved tegnebordet, hvor forskellige løsningsmodeller uafladeligt opstilles og sammenlignes.

I almindelig daglig praksis på tegnestuen sker det med henblik på at finde frem til den optimale løsning for en given opgave, og processen vil normalt stoppe, så snart en sådan menes fundet” (Inge Kirkeby m.fl. 2003:94).

Skitserende programanalyse tager udgangspunkt i denne praksis, men adskiller sig ved i stedet for at have et enkelt resultat som hovedsigte at lægge vægt på den systematiske belysning af mulighederne for at give opgaven form. Arbejdsformen gør det muligt at opstille et “katalog” over forskellige løsningsmuligheder” (Inge Kirkeby m.fl. 2003:94).

Denne metode har vist sig at være meget anvendelig til idé-generering og som kommunikationsværktøj på tværs af aktørkredsen i et renoveringsprojekt.