Kortlægning af kompentencer

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Kompetencekortlægning er et redskab, der kan bruges i flere sammenhænge. I RenProces bør den ligge til grund for rekrutteringen af den rette person til det rette job, og når der skal sammensættes forskellige faglige teams.

Målet med kompetencekortlægning er at sikre en kompetent varetagelse af den opgave, der skal løses i et aktuelt renoveringsprojekt. Dette kan f.eks være stillet som krav under tildelingskriterierne. Som bygherre skal du definere et klart billede af, hvilken konkret opgave der skal løses.

Du skal ligeledes defineres, hvilke faglige og personlige kernekompetencer, som medarbejderen skal besidde for at løse opgaven. Du bør derfor undersøge medarbejderens branchekendskab, erfaring, færdigheder, personlighed og samarbejdsevne. Det kan du gøre gennem interviews.

Når relevante medarbejderes kompetencer er kortlagt, kan du sammenholde dem med de kompetencer, den specifikke opgave kræver.

Du skal imidlertid være opmærksom på, at kompetencekortlægning er et øjebliksbillede, der til stadighed vil forandre sig. Derfor er en procedure for kompetencekortlægning et af de redskaber, der med fordel kan indarbejdes i virksomheden, både i forhold til kommende opgaver og som redskab til kompetenceudvikling hos den enkelte medarbejder.

 

Personprofil

I forbindelse med tildelingskriterierne kan der stilles krav om en endelig organisationsplan med de enkelte aktørers navne og cv’er samt eventuelt en personprofil på de pågældende personer. Hvad en personprofil bør indeholde er afhængig af den enkelte sag, og indholdet må fremkomme efter input fra både fagfolk og bygherren i samarbejde.

Udlevering af en personprofil bør følges op af en samtale med kandidaten med deltagelse af minimum bygherren, fagfolk, de relevante aktører samt en ‘bedømmer’, der har de rette faglige kompetencer til at vurdere kandidatens egnethed.

På den måde kan bygherren få en vis sikkerhed for både kandidatens faglige kvalifikationer, personlige og sociale kompetencer samt samarbejdsevner, og at vedkommende vil passe ind i byggeteamet som helhed. Tillige kan der bedes om referencer fra kandidatens tidligere samarbejdsparter.