Organisering og ansvar

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Ideer og løsninger skal gennem hele byggeperioden kunne udvikles i et dynamisk og konstruktivt samarbejde mellem projektgruppen, gruppen af udførende og – efter behov og relevans – byggeprocessens øvrige aktører.

 

Styregruppe

Der skal som udgangspunkt etableres en styregruppe bestående af tegningsberettigede repræsentanter for bygherre, rådgivere og entreprenører.

 

Projektgruppe

Så tidligt som muligt skal der etableres en projektgruppe, der refererer til styregruppen. I denne gruppe skal det sikres, at “rette person” bliver sat til det “rette job”, uanset virksomhedsmæssig tilknytning i øvrigt. Efterfølgende skal der etableres mindre grupper med specifikke faglige ansvarsområder – ligeledes styret af de samme grundlæggende principper.

 

Faseopdelt byggeri

Byggeriet faseopdeles. De enkelte faser fastlægges ikke nødvendigvis fra start af projektet, men kan udvides eller indskrænkes efter behov. Faserne skal heller ikke gennemføres i en kronologisk rækkefølge, men kan tilrettelægges, udelades eller gentages i overensstemmelse med de organisatoriske vilkår hos bygherren.

De enkelte entreprenører skal kunne stoppe efter hver fase, fx som følge af utilstrækkelige ressourcer, kompetencer mv. Desuden skal udbedring af fejl som udgangspunkt bæres af entreprenøren selv, bl.a. for at skabe størst mulig ansvarlighed for de produkter, han skal levere.

DOWNLOADS TIL DETTE VÆRKTØJ