Personskift

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Hvis en person nødvendigvis må skiftes ud, er det vigtigt, den opsamlede viden i forhold til projektet overdrages til den person, der skal videreføre opgaven. Samtidig bør aktører i byggeprocessen, der direkte berøres af skiftet, inddrages i det omfang, det er relevant. Især bygherren bør tage del i processen.

Så vidt muligt skal personskift undgås undervejs i byggeprocessen. På den måde undgår du, at en persons viden og erfaring forsvinder ud af projektet. I særdeleshed bør nøglepersoner ikke udskiftes, bl.a. fordi det kan koste penge.

Byggeteamet bør sammensættes ud fra en forventning om, at medlemmerne fortsætter i teamet. Men opstår den situation, at en person må udskiftes, skal den nye teamdeltager indsluses på samme måde som ved opstart af et nyt team. Det er vigtigt, at kemien og tilliden i teamet fortsat er intakt.

Skal der foretages udskiftning af en nøgleperson, er det ligeledes af stor betydning, at det er den rette person, der overtager jobbet. Hvis den rigtige person ikke kan findes hos den berørte virksomhed, gælder de samme principper som beskrevet i værktøjet ”den rette person til jobbet”.

Som bygherre bør du derfor stille krav om at godkende en ny nøgleperson, hvis der skal skiftes en person efter indgåelse af kontrakt.

DOWNLOADS TIL DETTE VÆRKTØJ