Tildelingskriterier

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Ved offentlig eller offentlig støttet byggeri skal udvælgelses- og tildelingskriterier defineres entydigt, objektivt, målbart og gennemsigtigt, og de bydende skal behandles lige. Desuden skal formuleringen af kriterierne vurderes i forhold til EU lovgivning og den danske tilbudslov.

Et af de bærende principper i RenProces er, at den ”rette person” skal placeres i det ”rette job”. Ved at benytte udvælgelses- og tildelingskriterier, der i forhold til nøglepersoner omfatter personlige egenskaber som kreativitet, samarbejdsevner og sociale kompetencer, herunder evnen til at kommunikere på en konstruktiv måde, kan der sammensættes effektive og velfungerende byggeteams. Der lægges altså ikke kun vægt på nøglepersonernes faglige og tekniske kvalifikationer.

 
Uanset hvilken udbudsform der vælges, skal ordregiver altid skelne mellem udvælgelsesfasen og tildelingsfasen:
 
  • Ved udvælgelsen skal ordregiverne vurdere virksomhedernes personlige forhold, samt om de har de nødvendige økonomiske, finansielle og tekniske evner, som kræves for at deltage i udbuddet. Dvs. at de elementer, der undersøges, relaterer sig til virksomhedernes generelle egnethed (Konkurrencestyrelsen, 2009).
  • Ved tildelingen skal ordregiveren vurdere de indkomne tilbud for at beslutte hvilken tilbudsgiver, der skal have tildelt kontrakten. Her tager man således stilling til forhold, der relaterer sig til selve opgaven og til tilbuddene.(Konkurrencestyrelsen, 2009)
 
Er bygherren en privat bygherre, som ikke er bundet af regler, bør der alligevel skelnes mellem kriterierne:
 
  • Ved udvælgelsen bør ordregiveren vurdere virksomhedernes generelle egnethed herunder de nødvendige økonomiske, finansielle og tekniske kapaciteter. 
  • Ved tildelingen bør udbyder vurdere forhold, der relaterer sig til selve opgaven og til tilbuddene, herunder om den bydende stiller med personer, der har de rette faglige og personlige kompetencer til at udføre opgaven i samarbejde med de øvrige bydende. 
 
Vejledning om udbudsreglerne og tilbudsloven kan findes på udbudsportalen.dk.
 

Under “Downloads til dette værktøj” i højre side findes desuden følgende:

 

  • Vejledningen ”Kvalitet som Tildelingskriterium” del 1 og 2, der bl.a. indeholder en vejledning i udbud med kvalitative underkriterier samt en række eksempler på, hvordan vejledningen kan anvendes i praksis.
     
  • Ph.d.-afhandlingen ”Udvælgelses- og tildelingskriterier i den danske byggesektor” af Lene Faber Ussing 2010. Afhandlingen ser på muligheden for at gøre udvælgelses- og tildelingsproceduren mere effektiv i den danske byggesektor ved brug af kriterier som personlige egenskaber i form af bl.a. faglige kvalifikationer, samarbejdsevner og sociale kompetencer.