Totalværdimodellen

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Totalværdimodellen er et værktøj, en bygherre kan anvende i et renoveringsprojekts forstadie, hvor bygherren tager en række strategiske og afgørende beslutninger for det kommende projekt.

Målet med Totalværdimodellen er, at den skal fungere som et værktøj, bygherren kan benytte under de indledende faser – fra muligheden for en energirenovering opstår, til projektet er klar med sine hovedlinjer og sin hovedbevilling.

Det er målet, at du som bygherre med modellen som hjælpeværktøj kan tage kvalificerede beslutninger på et dokumenteret grundlag.

Det ekstra ressourceforbrug, modellens anvendelse medfører i den indledende fase, vil blive ”sparet” mange gange senere i projektet via bedre processer og resultater og via projekter med større totalværdi.

VIL DU VIDE MERE OM TOTALVÆRDIMODELLEN?