Udvikling af ideer og løsninger

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Idéer og løsninger skal udvikles i et dynamisk og konstruktivt samarbejde mellem projektgruppen, gruppen af udførende og – efter behov og relevans -byggeprocessens øvrige aktører.

Udviklingen af ideer og løsninger skal foregå i et innovativt miljø, der befordrer et samarbejde på tværs af aktørgruppen. Når der opstår et problem, kan et inovativt miljø og kombinationen af aktørernes forskellige videnområder og erfaring skabe nye ideer og forslag til løsninger. Resultatet er, at der ikke blot hentes løsninger ”ned fra hylderne”.

Brainstorm er en metode, der fremmer udvikling af ideer og løsninger, som tager udgangspunkt i den aktuelle problemstilling. Brainstorm kan afvikles som en workshop, hvor alle relevante aktører deltager og med facilitatoren som ordstyrer og referent.

Det er vigtigt, at samtlige deltagere i en brainstorm får en fornemmelse af, at alle idéer vægtes lige højt, og at det er i orden at bygge videre på de andres ideer.

Facilitatoren skal sikre sig, at alle de ideer bliver dokumenteret. Selv om en ide ikke umiddelbart kan bruges i det aktuelle projekt, kan den måske bruges i et senere projekt eller danne baggrund for en videre udvikling af løsningsforslag til senere udfordringer.

Det er op til facilitatoren at fastlægge den endelig form og afvikling af brainstormen.

DOWNLOADS TIL DETTE VÆRKTØJ