Visualisering

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Mange folk i byggebranchen er ikke de mest motiverede læsere, og samtidig har de ofte så travlt, at lange dokumenter helt forbigås. Visuelle referater og grafiske fremstillinger af arbejdsgange m.m. er vejen frem, hvis budskaber skal spredes og modtages bredt.

Menneskets hjerne er indrettet således, at hvis den skal huske et budskab, så er det meget nemmere, hvis budskabet leveres med et grafisk indhold. Ren tekst husker vi i meget ringe grad, hvorimod en tekst med et billede styrker hukommelsen markant.

Visualisering af idéer og processer gør at de folk, som beskuer illustrationen, føler sig inddraget i processen, da de “ser det ske” og kan afkode budskabet direkte.

Der findes ingen grænser for, hvor og hvordan visualisering/ grafisk facilitering kan benyttes. Er facilitatoren på byggeprojektet opmærksom på visualiseringens virkning, vil han med fordel kunne benytte sig af dette værktøj både i forbindelse med eventuelle workshops, møder, informationsmateriale m.m.

Visualiseringen kan foregå på et indledende møde. Og den bruges som noget, der bliver skabt på stedet i kraft af deltagernes input og kommentarer. Tilbage står et fysisk illustrativt dokument, som er nemmere at forholde sig til end et skriftligt dokument eller en Power Point præsentation fuld af ord og meget få billeder.

DOWNLOADS TIL DETTE VÆRKTØJ