Workshop

Case: Borgerinddragelse i Augustenborg

Augustenborg er blevet transformeret fra et ghettolignende og forfaldent boligområde, til ét af Malmøs populære bosteder.

Case: Godt samarbejde under byggeriet af Frederikskaj

Et casestudie i gode og dårlige processer fra MT Højgaards byggeri af Frederikskaj i København.

Case: God dialog med beboerne i Urbanplanen

Den omfattende renovering af Urbanplanen på Amager har haft en høj grad af bruger- og beboerinvolvering.

Gennemfører du en workshop effektivt, kan du trække de bedste idéer og løsninger ud af en gruppe. Ved at få alle aktørerne inddraget i processen er der stor chance for at genere den energi og entusiasme, der fører til nye ideer, nye perspektiver og meningsfulde løsninger.

Er formålet med workshoppen at gennemføre en innovativ brainstorm er der en række grundregler, der er gode at være opmærksomme på:

  • Alle skal deltage aktivt.
  • Idéerne skal flyde uden kritik i en proces, hvor det er gjort klart for deltagerne, at der ikke findes forkerte svar.
  • Det er tilladt og ofte frugtbart at bygge videre på andres ideer.
  • Der skal være en positiv stemning, hvor man gerne må have det sjovt.
  • Skriv alle idéer og forslag ned.

Generelt er det facilitatoren, der gennem byggeprocessen gennemfører og tilrettelægger de nødvendige workshops.

Det kan være en fordel, hvis hver faggruppe “samler op” internt efter en workshop, og skaber en fælles konsensus. Dette bidrager til en større klarhed, når man mødes på tværs af faggrupperne efterfølgende.