“Inspirerende, brugervenlig og overskuelig.” Sådan lød nogle af tilbagemeldingerne fra de godt 20 deltagere, der var mødt op til lanceringen af RenProces, der i projektets ånd blev holdt på en byggeplads i Brøndby Nord, hvor Plan C-partneren Enemærke & Petersen er i gang med at energirenovere 63 opgange og montere 300 m2 solcellepaneler på bebyggelsernes sydfacader.

I diskussionen, der fulgte efter præsentationen af RenProces, efterspurgte workshoppens deltagere – hvoraf de fleste var bygherrer, rådgivere og entreprenører – blandt andet tips til, hvordan de kan indarbejde RenProces i deres hverdag.Bedre kommunikation i byggeprocessen
“Kommunikation er noget af det vigtigste i en byggesag. For det er den gode kommunikation, der sikrer det gode samarbejde, som i sidste ende skal resultere i en vellykket renovering. Det skal RenProces hjælpe med til at sikre.” Således forklarede arkitekt Dan Troest Birkemose fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Han er en af de ledende kræfter bag RenProces.
Sven Mortensen, der er direktør i Enemærke & Petersen adresserede, at et af problemerne med kommunikationen i byggeprocessen er, at rådgiverne ikke inddrager udførende parter i initiativfasen, hvilket betyder at mange af løsningerne fra initiativfasen må tænkes om i udførelsesfasen. Dan Birkemose forklarede, at det netop er denne type af problemer, som RenProces kan afhjælpe, fordi det tilbyder værktøjer og inspiration til, hvordan man kan inddrage udviklingen af ideer og løsninger i udførelsesfasen.


Dan Troest Birkemose fra Københavns Kommune introducerede workshoppens deltagerne til RenProces. Foto: Maj Marie CarlsenKlar rollefordeling
Flere af workshoppens deltagere spurgte til, hvordan de kunne komme i gang med at bruge RenProces i deres konkrete byggesager.
Jakob Klint fra Kuben Management, der har rådgivet arbejdsgruppen bag RenProces under hele forløbet, forklarede, at det typisk vil være bygherren, der tager initiativ til at anvende RenProces, fordi det også er bygherren, der hyrer den facilitator, der skal sikre den gode dialog ved hjælp af RenProces.
Der var generelt enighed blandt workshoppens deltagere om, at der skal være en klar ansvars- og rollefordeling, således at én person har ansvaret for opdatering af byggesagens logbog på hjemmesiden ved eksempelvis at prioritere og fremhæve sagens væsentligste informationer og beslutninger.


Efter præsentationen af RenProces fik deltagerne mulighed for at prøve kræfter med det nye værktøj. Foto: Maj Marie Carlsen

Processen fortsætter
Efter præsentationen af hjemmesiden og den efterfølgende debat konkluderede Dan Troest Birkemose:
“Vi er nået en vigtig milepæl i dag med lanceringen af RenProces. Nu tager vi det næste vigtige skridt, som handler om at få forankret værktøjet i virkeligheden.”
Planen er, at RenProces skal afprøves på flere konkrete byggesager, og Plan C og Københavns Kommune arbejder i skrivende stund med at finde frem til de rette projekter.
Endnu et led i udbredelsen af RenProces er et roadshow, hvor RenProces bliver præsenteret sammen med Plan C’s øvrige produkter. Roadshowet skydes i gang i slutningen af november på konferencen TRANSFORM2012.

Læs mere om RenProces her: www.renproces.dk
Læs mere om TRANSFORM2012 her: www.transform2012.dk

Vox pop – det sagde deltagerne om RenProces:

Jesper Hvidkjær Pedersen, underviser på Københavns Erhvervsakademi

Hvad er dit første indtryk af RenProces?
Jeg synes, at hjemmesiden er brugervenlig og giver et godt og hurtigt overblik over byggeprocessen i et renoveringsprojekt.
En god ting ved siden er, at den både arbejder helheds- og detaljeorienteret ved både at give et overblik over, hvilke faser et byggeprojekt omfatter og værktøjer og anvisninger til, hvordan man går til konkrete opgaver i projektet.

Hvem kan få gavn af RenProces?
Fordi siden er så brugervenlig, tror jeg, at målgruppen vil være rimelig bred. Jeg mener således, at både bygherrer, der ikke tidligere har været involveret i byggesager og som skal danne sig et overblik over, hvordan en byggesag forløber, studerende som KEA’s der f.x. læser til bygningskonstruktør og som har behov for at få overblik over byggeriets faser og erfarne byggeledere, der har behov for at få repeteret “best practise” eller som står over for nye opgaver i byggeprocessen kan få gavn af RenProces.

Sven Mortensen, Direktør i Enemærke & Petersen

Hvad er dit første indtryk af RenProces?
Jeg synes, at RenProces er et godt inspirationsværktøj, og at siden er nem at navigere rundt på. Jeg tror, at værktøjet kan være en hjælp i selve byggeprocessen, fordi der er mange gode forslag til, hvordan man samarbejder på en bedre måde. Det gode ved værktøjet er, at det virkelig lægger op til en god samarbejdsproces.

Hvem kan få gavn af RenProces?
Det skal være den aktør, der starter byggeprocessen – og det vil typisk være bygherren – der skal implementere RenProces i projektet. For når projektet kører, vil de aktører der bliver involveret i projektet undervejs tilslutte sig de værktøjer, der allerede er i spil. Det er kun i omkring 20 procent af vores byggesager, at vi som entreprenør har indflydelse på, hvilke projektværktøjer, der skal anvendes.

Ole Østergård, privat bygherre

Hvad er dit første indtryk af RenProces?
Jeg synes, at det er en god huskeseddel og et godt idékatalog i forhold til de faser og processer, man skal igennem i en byggesag.
Men jeg savner, at det bliver mere tydeligt, både hvem der har ansvaret for at projektets logbog på hjemmesiden, og hvem der har ansvaret for de næste beslutninger i byggeprocessen.

Hvem kan få gavn af RenProces?
Det kan alle parter. For hvis beslutninger og ansvar står i logbogen, kan man bruge siden til at gøre processen tydelig for alle parter. RenProces er til gavn for alle, der ønsker en åben proces i byggeriet.

Fakta om RenProces
RenProces er en huskeseddel, en værktøjskasse og et inspirationskatalog, der skal fremme den gode proces i energirenoveringsprojekter. Vigtige formål med RenProces er at:
– Sikre projektets ambition og vision igennem hele processen.
– Forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem byggeriets aktører.
– Samle aktørernes kompetencer og finde den rette mand til den rette opgave.
– Synliggøre byggeriets faser og sikre overgangen mellem faserne.

Af Maj Marie Carlsen