“Med RenProces har vi samlet en række værktøjer, som gør det nemmere at have fokus på vigtige elementer i planlægning og gennemførelse af en byggeproces,” siger arkitekt Dan Troest Birkemose fra Københavns Kommune.


RenProces opfordrer bygherrer til at bruge den nødvendige tid på planlægning i begyndelsen af byggeprocessen. Tid brugt på planlægning og for eksempel på at sammensætte det rigtige hold vil give et positivt afkast i resten af byggeforløbet. RenProces sætter også fokus på faseskiftene, fordi det er afgørende for processen, at der er en god overlevering af viden mellem aktørerne fra en fase til en anden.
RenProces illustrerer med ovenstående fasefirkant faserne i en byggeproces som et forløb, der ikke nødvendigvis er lineært. Især ved energirenoveringer er det almindeligt at springe mellem de forskellige faser alt efter udbudsform og tempo i byggeriet. Med RenProces kan bygherren finde de værktøjer, som er relevante for den aktuelle fase. Værktøjerne kan være forslag til konkrete aktiviteter, inspirationsmateriale eller link til relevant information.På RenProces-hjemmesiden er et byggesags-login, hvor bygherrer og andre ansvarlige i en renoveringssag, kan dokumentere beslutninger og baggrund for en energirenovering. Beslutningerne kan for eksempel være valg og fravalg af blandt andet aktørinddragelse og beslutninger omkring tekniske løsninger. Beboere eller ansatte har mulighed for at følge med i beslutningsprocessen via dette login.


Fakta om Ren Proces:


Opbygning: RenProces består af værktøjer og guidelines til de enkelte faser af et renoveringsprojekt. Portalen guider brugeren gennem et renoveringsprojekts mange faser.
Indhold: RenProces rummer alt fra værktøjer til kom-petencevurdering af deltagere i et projekt, til forskningsnotater og en logbog over vigtige beslutninger i projektet.
Målgruppe: RenProces er primært henvendt til bygherre, bygherrerådgiver projektgruppen og brugere i et byggeprojekt.
Lancering: RenProces forventes lanceringsklar i efteråret 2012


Partnere:  Københavns Kommune, Alexandra Instituttet, Kuben Management, Enemærke & Petersen, Ishøj Kommune og Rørbæk og MøllerFor flere oplysninger, kontakt:
Projektleder i Plan C, Per Boesgaard, per.boesgaard@gate21.dk