Visionen om en grøn omstilling af Danmark kræver handling. Roadmap 2025 er en konkret handleplan for, hvordan kommuner og forsyningsselskaber hver især kan bidrage til arbejdet og skabe en udvikling i retning af et vedvarende energisystem. 

Roadmap 2025

Skal vi nå målet om gøre Danmark fri af fossile brændstoffer, er det nødvendigt at implementere nye løsninger. Der er brug for at omsætte visioner til handling i de enkelte kommuner og forsyningsselskaber for at bidrage til den fælles omstilling til vedvarende energikilder.

Roadmap 2025 er 34 konkrete forslag til, hvordan vi gør ambitionerne til virkelighed. Det er en handleplan for, hvordan kommuner og forsyningsselskaber hver især kan bidrage til arbejdet med omstilling til vedvarende energikilder.

Tiltagene er udviklet i et samarbejde mellem 33 kommuner, 10 forsyningsselskaber og Region Hovedstaden, der tilsammen repræsenterer næsten 2.000.000 mennesker. Partnerne står på et fælles grundlag – en vision om at el- og varmeforsyningen er fossilfri i 2035 og transportsektoren i 2050.

Roadmap 2025 er implementeringsplanen for den fælles strategiske energiplan, der indeholder de konkrete tiltag inden for fjernvarme- og kraftvarmeproduktion, varmeforsyning, el-, gas og transportsystemet og energiforbrug, der skal iværksættes frem til 2025 for at skabe en robust udvikling i retning af et fossilfrit energisystem på længere sigt.

Tiltagene skal læses som anbefalinger, som kommuner og forsyningsselskaber kan anvende i sin egen indsats, eller som kan gennemføres som fælles initiativer. Sammen med en række værktøjer og rapporter giver Roadmap 2025 kommuner og forsyningsselskaber mulighed for at gå i gang med at implementere løsninger allerede i dag.

Roadmap 2025 er udarbejdet i forbindelse med Energi på tværs II

Partnere

Region Hovedstaden.

Kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Christiansø, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Greve, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Københavns, Køge, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Tårnby, Vallensbæk.

Forsyningsselskaber: Amager Ressourcecenter, Argo, CTR – Centralkommunernes Transmissionsselskab, Forsyning Helsingør, Hillerød Forsyning, HMN Naturgas, HOFOR, Norfors, Vestegnens Kraftvarmeselskab, Vestforbrænding.

Finansiering

Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og forsyningsselskaberne. Kommunerne bidrager med medfinansiering i form af arbejdstimer.