RoundBaltic

Med udgangspunkt i en række nationale og regionale roundtables i Danmark, Polen og Letland, vil RoundBaltic-projektet skabe dialog om at fremme investeringer i energirenovering i bygninger og introducere nye løsninger hos lokale partnere igennem deling af viden og erfaring.

RoundBaltic-projektet skal igennem initiativet Smart Finance for Smart Buildings øge adgangen til privat finansiering af energieffektivitet og integrerede vedvarende energikilder. Hvor der i dag er mangel på fælles forståelse af emnet mellem regeringen og hhv. den offentlige, private og finansielle sektor, foreslår initiativet Smart Finance for Smart Buildings en tilgang baseret på en mere effektiv og sammenlagt anvendelse af offentlige midler, projektudviklingsbistand og risikostyring.

Europa-Kommissionen har siden slutningen af 2016 udrullet tilgangen til interessenter på internationalt og nationalt plan igennem initiativet Sustainable Energy Investment Forums. Siden da er der organiseret over 30 SEI-Forums events for EU-medlemsstaterne, hvor repræsentanter indenfor finans- og energieffektivitetssektoren har delt viden samt udvekslet ideer og ekspertindsigt, der er relevant for investeringer i energieffektivitet og vedvarende energikilder.

RoundBaltic-projektet vil skabe rammen og momentum for energieffektivitetsinvesteringer i Polen, Letland og Danmark, der bygger på aktiviteterne i SEI-Forums initiativet. Projektets nationale roundtables skal blandt andet udvikle strategier og handlingsplaner på både kort og lang sigt. I løbet af projektperioden vil hvert land afholde tre roundtables og hver region yderligere to roundtables. I tiden imellem disse, arbejdes der med at finde løsninger på udvalgte aktiviteter, primært finansiering samt motivation og understøttelse af bygningsejere samt forankring af løsningerne hos lokale interessenter. Målet med projektet er, at der deles viden og erfaringer, så nye muligheder kan opstå og introduceres på tværs af Danmark, Polen, Letland og hele Østersø-regionen.

Gate 21 vil specifikt arbejde med at optimere rammerne for investering i energibesparelser og udbredelse af resultaterne fra projektet.

Partnere

Gate 21, EC Network, Latvian Environmental Investment Fund, SAPE Polska, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden. 

Varighed

Oktober 2020 – Oktober 2023

KONTAKT

Projektleder
Tommy Olsen 

tommy.olsen@gate21.dk