RoundBaltic

Med udgangspunkt i en række nationale og regionale roundtables i Danmark, Polen og Letland, skabes dialog om fremme af investeringer i energirenovering i bygninger og forankring af løsninger hos lokale partnere.

I løbet af projektperioden vil hvert land afholde tre roundtables og hver region yderligere to roundtables. I tiden imellem disse arbejdes der med at finde løsninger på udvalgte aktiviteter, primært finansiering og motivation/understøttelse af bygningsejere samt forankring af løsningerne hos lokale interessenter. På tværs af de nævnte lande og hele Østersø-regionen deles viden og erfaringer, så nye muligheder kan opstå og introduceres. 

 

Gate 21 vil specifikt arbejde med at optimere rammerne for investering i energibesparelser og udbredelse af resultaterne fra projektet. 

KONTAKT

Projektleder
Tommy Olsen 

tommy.olsen@gate21.dk

Varighed

Oktober 2020 – Oktober 2023

Partnere

Gate 21, EC Network, Latvian Environmental Investment Fund, SAPE Polska, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden.