Tema 3: Samkørsel på tværs af by og land – shared mobility

OM PROJEKTET

Mobilitet på Tværs vil forandre og forbedre den grønne mobilitet i Greater Copenhagen ved at implementere og involvere borgere i nye mobilitetsløsninger og ved at skalere ny mobilitet tværs af land, forstad og by.

Når danskerne pendler i bil til og fra arbejde og uddannelse, sidder der i gennemsnit 1,05 personer i hver bil. Når vi ikke udnytter alle bilsæderne, fylder det på vejene og skaber trængsel. Undersøgelser peger på, at selvkørende køretøjer ikke alene kan skabe flydende trafik på vejene – vi er nødt til at være flere i bilerne. Hvis blot en procent af de daglige bilpendlere valgte at sætte sig ind ved siden af en nabo eller kollega, ville der bliver fjernet knap 7.000 biler fra de sjællandske veje – hver dag. Til gavn for klima og trængsel. Derfor giver det mening at øge kendskabet til samkørsel og få flere til at køre sammen.

De senere år er der kommet mere fokus på samkørsel genne nye muligheder for at finde et lift via apps. Sideløbende med udviklingen af apps er også flere kommuner og virksomheder begyndt at interessere sig for samkørsel. Men der er stadig ikke mange, der bruger muligheden for at køre sammen aktivt i hverdagen.
Under dette tema arbejder Gate 21, Region Hovedstaden og en række kommuner og virksomheder sammen for at skabe kultur, kendskab og kritisk masse for samkørsel. Parterne vil gerne udnytte det momentum de nye apps og aktører på markedet har skabt – og sammen skubbe på udviklingen, understøtte tværgående samarbejder, afprøve initiativer, opsamle viden og oplyse og engagere borgerne i at afprøve samkørsel i praksis.

Læs case 1 her: Kampagne skal få flere til at køre sammen i hovedstadsregionen

Læs case 2 her: Ansatte på hovedstadsregionens hospitaler kører sammen

Projektet er støttet af:

PARTNERE

Danske kommuner: Fredensborg, Frederiksberg, Slagelse, Roskilde og Lejre

Svenske kommuner: Sjöbo, Tomelilla og Lund 

Andre aktører: Region Hovedstaden, Innovation Skåne, Gate 21, Mobile Heights, Concito, 4-Leaf Consulting, Movia, Roskilde Universitet og DTU Diplom

VARIGHED

April 2020 – september 2022

KONTAKT

Seniorprojektleder
Signe Poulsen

signe.poulsen@gate21.dk