Sammen om mindre råstofforbrug 

Vi går sammen i en skaleringsproces for at forbedre og reducere forbruget af råstoffer i offentlige anlægsprojekter.

Hvorfor er det vigtigt?

Råstoffer, som sand, grus og sten, er vigtige for bygge- og infrastrukturprojekter, men det er samtidigt ikke-fornybare og knappe ressourcer. På Sjælland er der kun sand og grus til få årtiers forbrug, og allerede nu er der mangel på udvalgte råstofkvaliteter.

For at løse dette, har Region Sjælland sat mål om at 20% af regionens råstofforbrug skal komme fra sekundære råstoffer som genanvendte byggematerialer og overskudsjord. I dag erstatter sekundære råstoffer kun cirka to procent af det samlede forbrug i Region Sjælland.  Det er et problem for mange, og kan ikke løses af enkeltaktører.

Hvordan løser vi det?

Gate 21 er gået sammen med Region Sjælland og Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) i en skaleringsproces for innovative offentlige indkøb. I denne skaleringsproces går offentlige organisationer sammen for at skabe volumen i den offentlige efterspørgsel efter nye løsninger.

Skal i med?

Skaleringsprocessen samler offentlige bygherrer om fælles markedsdialog med de private leverandører.

Jo flere offentlige bygherrer vi har med, jo bedre. Det sender et stærkere signal til markedet om, at der vil være forretning i at udvikle nye løsninger. Alle offentlige aktører med anlægsprojekter, der ønsker at eller allerede arbejder med at reducere råstofforbruget, kan løbende blive en del af skaleringsprocessen.

Lige nu er der mulighed for at:

  • Deltage i dialogen om hvilke værktøjer offentlige bygherrer kan efterspørge for at nedsætte deres råstofforbrug, herunder jordprognoser, ressource-flow modelleringer, onlinetilbudslister m.m.
  • Høre om andre medlemmers erfaringer fra demonstrationsprojekter hvori der blev afprøvet og effektmålt på løsninger i konkrete anlægsprojekter
  • Være med til at stå bag en fælles behovsbeskrivelse og hensigtserklæring, der skal sende et klart signal til markedet
  • Bidrage med eget demonstrationsprojekt samt få konsulentmidler til effektmåling

Vil i deltage eller høre mere om projektet, så kontakt Projektleder Ricki Christiansen, ricki.christiansen@gate21.dk // +45 3113 9034

Partnere

 • Region Sjælland bidrager som råstofmyndighed
 • HOFOR, Metroselskabet, KLAR Forsyning, Vejdirektoratet, Holbæk Kommune, Novafos og Banedanmark deltager i og bidrager til skaleringsprocessen med egne erfaringer og ressourcer i arbejdet med at nedbringe ressourceforbruget.
 • KLAR Forsyning og HOFOR bidrager med konkrete anlægsprojekter der fungerer som demonstrationsprojekter. De gennemgår et udviklingsforløb hvor muligheder for at nedbringe råstofforbrug udforskes og afprøves med henblik på skalering.
 • Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) er ansvarlig for at proceslede skaleringsprocessen, som CO-PI står for at etablere som arbejdsmetode i Danmark.
 • Gate 21 bidrager med projektledelse og vores erfaring med at lede grønne offentlig-private innovationsprojekter.

Video: Region Sjælland vil reducere brugen af råstoffer

Pia Buch Madsen, funktionschef hos Region Sjælland, fortæller om regionens vej til mindre råstofforbrug

 

Video: Den fællesoffentlige skaleringsproces øger innovationshøjden

Lærke Møller, innovationskonsulent i CO-PI fortæller om den fællesoffentlige skaleringsproces, og hvordan metoden kan øge skala og innovationshøjden i projektet.

 

Video: Fra test til skala i konkrete projekter

Line Bech, programleder for cirkulær økonomi og ressourcer i Gate 21, fortæller om vejene mod mindre råstofforbrug og om test- og demonstrationsprojekter med potentiale til skalering.

 

 

Kontakt

 

Projektleder
Ricki Christiansen

ricki.christiansen@gate21.dk

 

 

 

 

 

Fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb

CO-PI’s procesmodel for fællesoffentlig skalering af innovative indkøb er en metode til at skalere OPI-effekterne og et bud på, hvordan der kan skabes agil udvikling fra enkeltprojekter til nye markeder.

Læs mere her

 

 

 

 

 

Workshop om bæredygtigt råstofforbrug: Vi skal måle os selv på mere end CO2-reduktion

Offentlige bygge- og anlægsaktører deltog i første store skridt i skaleringsprocessen ’Sammen om mindre råstoffer’. Opgaven var at udforske fælles behov i arbejdet med at reducere forbrug af sand, sten og grus.

Læs mere her

 

 

 

 

 

Projektets varighed

Januar 2022 – September 2023

Læs pressemeddelelse om projektet her