Sammen om mindre råstofforbrug

Region Sjælland har et mål om, at sekundære råstoffer, som genanvendelse af byggematerialer og overskudsjord, skal dække 20 procent af regionens råstofforbrug i 2032. I dette projekt vil en række partnere afprøve veje og konkrete initiativer til at opnå reduktion i råstofforbruget.

Analyser viser, at genbrug i dag bidrager med omkring to procent af det totale råstofforbrug i Region Sjælland. At øge forbruget af de sekundære råstoffer vil mindske forbruget af nye råstoffer og en lokal genanvendelse kan samtidig minimere CO2-udledningen forbundet med transport.

Projektet vil mobilisere centrale aktører, der har indflydelse på forbruget af råstoffer i regionen, i en fælles offentlig skaleringsproces, hvor målsætningen om 20 procent mindre brug af råstoffer er fællesnævneren. Det kan være aktører som for eksempel Banedanmark, Vejdirektoratet, Region Sjælland, kommuner, brancheforeninger, forsyningsselskaber.

Processen faciliteres i samarbejde med Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI). Offentlige og private aktører vil sammen finde løsninger, der vil blive implementeret i konkrete bygge- og anlægsprojekter. Som en del af projektet vil bygge- og anlægsprojekterne få udarbejdet effektmålinger, og der vil blive arbejdet fokuseret med kompetenceopbygning.

Et kerneelement i projektet er videndeling. Udvikling, erfaringer og resultater vil løbende blive formidlet, og projektet vil undersøge muligheder fremtidige finansieringsmodeller til lignende indsatser, for eksempel ekstern funding.

 

Hvem står bag projektet?

Gate 21, Region Sjælland og CO-PI samarbejder om projektet

Projektets varighed

Januar 2022 – September 2023

Kontakt

Projektleder
Ricki Christiansen

ricki.christiansen@gate21.dk

Fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb

CO-PI’s procesmodel for fællesoffentlig skalering af innovative indkøb er en metode til at skalere OPI-effekterne og et bud på, hvordan der kan skabes agil udvikling fra enkeltprojekter til nye markeder.

Læs mere her