Sammen om mindre råstofforbrug

Region Sjælland har et mål om, at genanvendte materialer og overskudsjord skal dække 20 procent af regionens råstofforbrug. I dag erstatter genanvendte materialer mindre end syv procent af det samlede forbrug.

I dette projekt vil en række partnere afprøve løsninger i konkrete bygge- og anlægsprojekter. Gennem et udviklingsforløb finder partnerne deres vej til at nedbringe brugen af råstoffer. Forløbene bliver tilpasset de enkelte cases, og kan for eksempel indebære workshops om muligheder, markedsdialog eller hjælp til effektmåling.

Projekterne bliver en del af en fællesoffentlig skaleringsproces, der bliver faciliteret af Center for Offentlig-Privat innovation (CO-PI). Gennem processen finder aktørerne på tværs af geografi og forskellige projekter, fælles fodslag, og kan gå i samlet flok til markedet og efterspørge nye løsninger.

 

Vær med

Vi søger lige nu partnere til et projekt, hvor deltagerne afprøver løsninger i konkrete anlægsprojekter.

Vi søger to anlægsprojekter, der gennem et skræddersyet udviklingsforløb, får hjælp til at finde deres vej til at nedbringe brugen af råstoffer.

Forløbene bliver tilpasset jeres projekt, og kan for eksempel indebære workshops om muligheder, markedsdialog eller konsulenthjælp til effektmåling.

I bliver en del af en fællesoffentlig skaleringsproces, der bliver faciliteret af Center for Offentlig-Privat innovation (CO-PI). Her går offentlige organisationer sammen for at skabe volumen i den offentlige efterspørgsel efter nye løsninger. Jeres anlægsprojekt vil fungere som demonstrationscase. Det kan sætte retning for fælles markedsdialoger eller andre indsatser, der på sigt kan skabe bedre forudsætninger for arbejdet med at nedbringe råstofforbruget. Som for eksempel støtteordninger.

Projektet er relevant for jer, der vil arbejde med..

  • Hvordan forædling og bedre håndtering af overskudsjord kan være med til at erstatte brugen af nye grusgravsmaterialer
  • Genbrug eller bedre genanvendelse af beton

De to demonstrationsprojekter udvælges på baggrund af deres indflydelse på råstofforbruget i Region Sjælland, om de kan skabe omstilling hurtigt og deres motivation for at indgå i skaleringsprocessen.

 

HVEM INVITERES MED? Alle offentlige aktører med anlægsprojekter, der forbruger råstoffer indvundet i Region Sjælland. Det kan være kommuner, forsyningsselskaber eller andre offentlige aktører med bygge- og anlægsprojekter.

HVAD KRÆVER DET AF PARTNERNE? I udfører selv det konkrete anlægsprojekt. Sammen sammensætter vi et udviklingsforløb, der passer til jeres konkrete projekt. Gate 21 tilbyder for eksempel facilitering af mulighedsworkshops, markedsdialog og effektmåling af råstofforbruget. Deltagerne forventes at stille data om råstofforbrug til rådighed.

DEADLINE: Kontakt os med det samme for at høre om jeres muligheder for at være med. Senest den 1. juli 2022.

KONTAKT: Projektleder Ricki Christiansen, rch@gate21.dk // +45 3113 9034

Tøv ikke med at tage kontakt, hvis I synes projektet lyder interessant. Projektet kan formes på mange måder, og vi er fleksible i forhold til at tilpasse indsatsen, hvis det rette, relevant projekt dukker op.

Video: Region Sjælland vil reducere brugen af råstoffer

Pia Buch Madsen, funktionschef hos Region Sjælland, fortæller om regionens vej til mindre råstofforbrug

 

Video: Den fællesoffentlige skaleringsproces øger innovationshøjden

Lærke Møller, innovationskonsulent i CO-PI fortæller om den fællesoffentlige skaleringsproces, og hvordan metoden kan øge skala og innovationshøjden i projektet.

 

Video: Fra test til skala i konkrete projekter

Line Bech, programleder for cirkulær økonomi og ressourcer i Gate 21, fortæller om vejene mod mindre råstofforbrug og om test- og demonstrationsprojekter med potentiale til skalering.

 

Kontakt

 

Projektleder
Ricki Christiansen

ricki.christiansen@gate21.dk

 

 

 

 

 

Fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb

CO-PI’s procesmodel for fællesoffentlig skalering af innovative indkøb er en metode til at skalere OPI-effekterne og et bud på, hvordan der kan skabes agil udvikling fra enkeltprojekter til nye markeder.

Læs mere her

 

 

 

 

 

Workshop om bæredygtigt råstofforbrug: Vi skal måle os selv på mere end CO2-reduktion

Offentlige bygge- og anlægsaktører deltog i første store skridt i skaleringsprocessen ’Sammen om mindre råstoffer’. Opgaven var at udforske fælles behov i arbejdet med at reducere forbrug af sand, sten og grus.

Læs mere her

 

 

 

 

 

Projektets varighed

Januar 2022 – September 2023

Læs pressemeddelelse om projektet her