Af kommunikationskonsulent Anne Christine Thorsen, Ballerup Kommune
 
At energirenovere virksomhedens bygninger, inventar eller produktionsudstyr er et stort projekt, hvor der ofte skal større investeringer til og tilbagebetalingstiden kan være lang.
 
Men der er penge at hente i de energibesparelser, som virksomheden opnår. Din virksomhed kan nemlig sælge dem til el-, naturgas-, og fjernvarmedistributører. Vi har samlet en række råd og fakta her, som kan hjælpe dig på vej.
 
Net- og energidistributører giver tilskud og rådgivning 
Alle net- og energidistributionsselskaber som DONG, HMG og Vestforbrænding er forpligtede til at bidrage til at reducere energiforbruget og energitabet i energinettet. Det gør de bl.a. ved at fremme energibesparelser i virksomheder via rådgivning og økonomisk tilskud til realisering af virksomhedernes energibesparelser.
 
Virksomheden kan typisk vælge imellem rådgivning eller økonomisk tilskud til at udføre konkrete energirenoveringer, som den har planer om.
 
Hvis de vælger at få økonomisk tilskud så får net- og energidistributørerne retten til at indberette energibesparelserne og de giver din virksomhed et givet beløb pr. kWh. 
 
Varierende priser på energibesparelser
Energidistributørerne er hver især forpligtede til at bidrage med en given andel besparelser hvert år. Derfor er der også forskel, på hvad de vil give pr. kWh for dine energibesparelser. Samtidigt kan tilskuddet variere henover året.
 
I januar har de ikke travlt med at få hentet energibesparelser hjem og derfor kan prisen, de vil betale, være lav. Sidst på året er der typisk selskaber, som ikke har fået realiseret deres energibesparelser og som derfor kan være villige til at betale mere for virksomhedernes energibesparelser.
 
Det er en god idé at hente flere tilbud hjem fra energidistributører for at få den bedste pris for virksomhedens energibesparelser. 
 
Lav altid aftale med net-og energidistributøren, før du aftalen med håndværkerne 
Hvis du har planer om at lave energirenoveringer er det vigtigt, at du indgår aftale om at salg af dine estimerede energibesparelser, før du går i gang med selve energirenoveringen.
 
Aftalen går på, at du overdrager dine energibesparelser til net- eller energidistributøren, som så har ret til at indberette dem. Men har du først lavet kontrakt med en håndværker og er gået i gang, så får du ikke noget for dine energibesparelser. Det virker måske bagvendt, men din overdragelsesaftale SKAL være på plads først.   
 
Hvilke energibesparelser kan sælges?
Der er regler for hvilke energibesparelser, som kan sælges. Det vigtigste er at besparelserne er dokumenterbare. Det er typisk konstruktionsmæssige ændringer som isolering, udskiftning af belysning, renovering af ventilationsanlæg som kan dokumenteres. Men besparelser ved informationskampagner og opsætning af målere, der kan spotte unødvendigt energiforbrug ligger lidt i gråzonen.
 
Hvis der planlægges opfølgning på kampagner og målinger og det kan dokumenteres, at der vil være besparelser, så kan det også give tilskud. Ved gråzonetilfælde kan det være en god idé at kontakte energistyrelsen og høre, hvad der skal til af dokumentation, før man går i gang. 
 
Sælg også besparelser ved at optimere din transport
Din virksomhed kan også sælge energibesparelser fra transport. Her kan du bl.a. sælge energibesparelser på udskiftning af køretøjer til mere energivenlige typer, montering af brændstofbesparende dæk og dæktryksovervågere. 
 
Mere information
Find mere information om hvilke energidistributører, der yder rådgivning og køber energibesparelser på www.energisparesiden.dk.
 
Find information om rammerne for energispareordningen her og energiselskabernes spareforpligtelser på Energistyrelsens hjemmeside.