Vindkraft udgør en stadig stigende andel af energiproduktionen i Øresundsregionen. Det øger behovet for, på systematisk vis, at integrere ’overskydende’ el fra vind- og vandkraft i energisystemet.


Overskudsel fra fx vindmøller kan allerede i dag nyttiggøres i stor skala ved at omdanne elektricitet til varme ved brug af store varmepumper. Det viser den nyeste forskning fra bl.a. Aalborg Universitet. Brugen af varmepumper er dog særdeles begrænset i Danmark, mens varmepumper i Sverige bliver anvendt i vid udstrækning både i forbindelse med fjernvarmenettet og hos de enkelte husstande.


Endelig anvendes, både i Danmark og i Sverige, allerede velkendte men forskellige metoder til at opbevare varme både på time- og sæsonbasis inden den bruges.


Så hvad forhindrer Danmark og Sverige i at bruge de eksisterende teknologier til energilagring i stor skala? Det har den canadiske specialestuderende Mike Harris, på opfordring af projektet Energi Øresund, brugt sit speciale på IIIEE på Lunds Universitet til at undersøge.Aquifer er blot en af flere muligheder for lagring af energi, som endnu ikke har set den store udbredelse. Kilde: SWECO


”Mine studier viser, at især den historiske kontekst og traditioner for, hvordan man i Danmark og Sverige bruger el og varme, kan gøre det sværere at udbrede af nye teknologier. I 1970’erne begyndte den danske regering fx at tage afstand fra at anvende el til opvarmning, og Danmark har fulgt et andet teknologispor siden. Det betyder, at det i dag stadig ikke er samfundsmæssigt acceptabelt at anvende el til opvarmning i Danmark,” fortæller Mike Harrquifer er blot en af flere mulig


Mike Harris opfordrer derfor den danske og den svenske energibranche til at studere hinandens måder at udnytte el til varmeproduktion og lagring af varme.


Se eksempler på lokaliteter i Øresundsregionen, hvor vedvarende energi lagres i stor skala:  • Pit Thermal Energy Storage (PTES) i Danmark – se Marstal Fjernvarme på Ærø.
  • Borehole Thermal Energy Storage (BTES) i Sverige – se Akademiska Hus, Lund

Du kan læse hele Mike Harris specialerapport: ”Thermal Energy Storage in Sweden and Denmark: Potentials for Technology Transfer” her.


Vil du vide mere om specialet, er du velkommen til at kontakte Mike Harris (mikenharris@gmail.com) eller professor Mikael Backman (mikael.backman@iiiee.lu.se) på Lunds Universitet.