Seminar om jordvolde

by Victor Louis Vogt Sørensen | maj 21, 2019

Den 8. maj 2019 satte Gate 21 endnu engang trafikstøj på dagsordenen, da der blev afholdt et seminar om jordvolde. Til seminaret dukkede mere end 50 fagfolk fra kommuner og virksomheder op for at høre de 6 oplægsholdere fra henholdsvis Høje Taastrup Kommune, Rambøll og Orbicon formidle deres ekspertviden inden for området.

På seminaret fik deltagerne præsenteret den nyeste viden om og erfaring med støjvolde. Der blev i diskussionerne og under frokosten delt erfaring og viden på kryds og tværs af kommuner og virksomheder. Noget som måske kan bidrage til, at regionens kommuner fremadrettet kan arbejde effektivt med jordvolde.

 

Jordvolde er en del af løsningen

Trafikstøj er et fortsat stigende samfundsproblem, som ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er den mest betydelige miljøbetingede årsag til helbredsproblemer lige efter luftforurening. Mere end 1,4 millioner danskere lever med støj over de anbefalede grænseværdier.

Der er flere forskellige tilgange til at bekæmpe støjen, og for at dæmpe støjen væsentligt er det nødvendigt at kombinere flere tiltag. En af de mere anvendte metoder er etablering af jordvolde, som kan afskærme støjen fra vejene.

Der er mange faktorer, der skal tages højde for ved etableringen af jordvolde herunder bl.a. lovgivning, økonomi, placering og udformning, hvad er gældende for anvendelse af forurenet jord, effekt på biodiversitet, mulighed for rekreative formål, og meget mere.

Dette kom de forskellige oplægsholdere ind på til seminaret, hvor blandt andet Kristel Hansen, landskabsarkitekt i Høje Taastrup Kommune, delte ud af kommunens erfaring med anlæg af jordvolde, Allan Jensen, Seniorspecialist indenfor akustik og støj i Rambøll, udfoldede de støjtekniske aspekter af jordvolde, og Pernille Kjærsgaard, miljørådgiver og markedschef i Orbicon, kom ind på økonomien bag, forretningsmodeller til, og udbud for jord til etablering af jordvolde.

 

Samarbejde på tværs af kommuner og virksomheder

Dette var blot nogle af de emner, der blev sat i tale til seminaret, hvor både kommuner og virksomheder mødte op for at blive klogere på, hvad der gælder ved etablering af jordvolde.

Silent City og samarbejdspartnere vil fortsat sætte støj på dagsordenen og sprede budskabet om, at det er nødvendigt at arbejde sammen for at gøre noget ved problemet. Vi håber at kunne arbejde videre også med jordvolde som tema i den sammenhæng.

 

Ønsker du at blive klogere på dagens oplæg finder du præsentationerne her:

En kommunes erfaring med anlæg af jordvold
v/ Landskabsarkitekt Kristel Helena Jelstrup Hansen, Høje Taastrup Kommune
TRYK HER for at se drone-optagelsen over Røjlegrøften Naturpark fra Kristels oplæg

Placering og udformning i forhold til støjkilder og støjudsatte boliger og områder
v/ Senior specialist Allan Jensen, Rambøll

Forurenet jord i støjvolde, hvad gælder?
v/ Miljørådgiver Hans Bengtson, Rambøll

Udformning: Simpel eller formgivet med rekreative formål? Betydning for dyre og planteliv
v/ Landskabsarkitekt Mette Boye Nielsen, Orbicon

Økonomi, forretningsmodeller og udbud
v/ Miljørådgiver og markedschef Pernille Kjærsgaard, Orbicon

Biodiversitet og jordvolde. Hvilke forhold gør sig gældende i forhold til dyr, planter og beskyttede områder
v/ Biolog Claus Golberg, Orbicon