Grøn omstilling af vores byer er en kompleks opgave, som både kræver visionær ledelse, samarbejde på tværs og aktiv inddragelse af de aktører, som til dagligt har indflydelse på den måde, vi indretter vores byer.

 

Derfor inviterer Naturstyrelsen og Dansk Arkitektur Center kommunale planlæggere og beslutningstagere til debatseminar om, hvordan
man gennem strategisk byledelse i det kommunale arbejde kan skabe mere bæredygtige byer.

 

Blandt arrangementets talere er Gate 21's bestyrelsesmedlem Niels Carsten Bluhme.

 

Tid: 12. december kl. 15-17
Sted: Albertslund, Albertslund Rådhus
Tilmelding her