70 mennesker deltog i Energi Øresunds breakoutsession på første dag af Transform2012 konferencen.

Dagen bød på paneldebat og casepræsentationer.


Lagring af energi – kan det betale sig? Øresundsregionale cases v/Energi Øresunds partnere Linda Birkedal (Lunds Kommun), Kirstine Hansen, (Amagerforbrænding), Jens Brandt Sørensen (VEKS), Anders Brix Thomsen (TMF, Københavns kommune).


I et energisystem som det nordiske, hvor en stor del af varmen produceres sammen med el, vil en øget integration af vindkraft skabe nye udfordringer. Storskala varmelagring, store varmepumper og lagring af affald er nogle af de muligheder, vi har for at skabe en uafhængig varmeforsyning, der kan tilpasses forbruget og produktionen af vindkraft. Desuden kan lagringsformerne bidrage til at integrere vedvarende energikilder som sol og geotermi.


En dansk/svensk arbejdsgruppe har med udgangspunkt i projektet Energi Øresund undersøgt samfundsøkonomien og selskabsøkonomien bag storskala varmelagring, store varmepumper og lagring af affald.Udvidelse af fjernvarmenettet – i Danmark og på tværs af Øresund v/Lars Gullev (VEKS), Johan Winberg (projektleder, projektet HH Fjärvärme)


Større fjernvarmesystemer gør det nemmere at udnytte overskudsvarmen fra et varmeværk et andet sted, og større fjernvarmesystemer nedsætter spidsbelastningen på enkelte lokaliteter. Men der er også udfordringer forbundet med større fjernvarmesystemer, som vil blive belyst i disse cases.


Case 1: VEKS udbygger fjernvarmenettet, så det nu når Køge. Hermed er der mulighed for at udnytte en energikilde, som tidligere er gået op i røg til gavn for økonomi og miljø både lokalt og nationalt.
Case 2: Forsyning Helsingør og Öresundskraft AB samarbejder i det EU-støttede projekt HH Fjärrvärme om at opbygge et fælles system for en økonomisk og miljømæssig effektiv fjernvarmeforsyning mellem Danmark og Sverige.