Seminar: Temamøde om støj

3. december 2019

Seminar om lyd og støj i den almene boligsektor

Dagens præsentationer

Introduktion til trafikstøj som samfundsproblem og hvordan man som boligforening kan blive klogere på problemstillingen
Kirstine Lorenzen, Programleder i Gate 21

Trafikstøj og intern støj – særlige udfordringer i det almene. En guide til forebyggelse og introduktion til brugbare løsninger
Allan Jensen, Seniorekspert, Rambøll
og Lars Jevanord, Projektleder, Rambøll

Eksempel på et historisk og innovativt projekt for at skabe et bedre lydmiljø i Folehaven
Villy Sørensen, Formand i Boligforeningen 3B Folehaven

Oplevelser af nabostøj og hvordan vi handler på dem 
Sandra Lori Petersen, Forsker, Institut for antropologi, KU

Konfliktmægling og nabostøj: Om dagligdagsstøj og juridiske løsninger kontra relationsarbejde
Tanja Storm Jensen, Konfliktmægler, FSB

Forebyggelse af nabostøjproblemer med lydisolering?
Birgit Rasmussen, Seniorforsker, SBi, Aalborg Universitet København

 

 

August 2018

Du kan læse mere om temamøderne her – inklusiv oplæg fra dagen:

Temamøde om “Lydmiljøer i byrum”
23. August 2018 8.30 – 12.30

Oplæg fra dagen:
Velkomst
(Kirstine H. Lorenzen, Programleder, Gate 21)

Hvor stort er problemet med støj i byrummet og hvad kan vi konkret gøre?
(Allan Jensen, Afdelingsleder Akustik og Støj, Ramböll)

Lydlandskaber og lydvandringer
(Torben Holm Pedersen, Senior Specialist, FORCE Technology)

Erfaringer med borgerinddragelse – hvordan oplever vi støjen?
(Kåre Press-Kristensen, Seniorrådgiver, Det Økologiske Råd)

Tema 1: Byrummet i den tætte by
Tema 2: Det voksende byliv
Lydmiljøer i byrum – Opsamling på dialogforums

Temamøde om “Støj og Klimaskærmene” 

28. August 2018 8.30 – 12.30

Oplæg fra dagen:
Intro til seminaret og velkommen
(Kirstine H. Lorenzen, Programleder, Gate 21)

Hvorfor skal vi arbejde med tiltag der mindsker støjen i byens boliger?
(Jesper Bo Andersen, Akustiker og Civilingeniør, Rambøll)

Potentialer for støjreduktion i byens boliger
(Karen Forsting, Ingeniør og Karin Pagh Bakhti, Arkitekt, Københavns Kommune)

Den teknologiske udvikling indenfor vinduesløsninger
(Carl Axel Lorentzen, Diplomingeniør, Glasfakta.dk)

Erfaringer med klimaskærmsprojekter fra BaneDanmarks og Vejdirektoratets støjpuljer
(Kenneth Grenaa Lillelund, Seniorrådgiver, SWECO)

Tema 2: Vinduesløsninger i det industrielle boligbyggeri
Tema 3: Støjreducerende altanløsninger: Altanløsninger MOE.  / Støj og altaner_RUBOW arkitekter
Støj og klimaskærmen – Opsamling fra dialogforums