På billedet ses Tina Wexøe fra Ballerup Kommune (th.) overrække et gavekort til Marianne Austin fra Siemens (tv.). Marianne vandt lodtrækningen blandt alle der besvarede Formel M´s indledende transportvaneundersøgelse. (Foto: Gate 21)


Siemens er blandt de virksomheder, der skal bidrage til mere bæredygtig transport i Ballerup Kommune. Som én af de seks Ballerup-virksomheder, der deltager i Formel M, har de netop afsluttet den indledende transportvaneundersøgelse. Den har kastet lys over medarbejdernes transportadfærd og mulighederne for at indføre flere cykler, elbiler, bus- og togture i den daglige pendlertransport.


Bedre busforbindelser og mere information


Resultaterne fra transportvaneundersøgelsen skal ligge til grund for det videre arbejde med at implementere nye transportløsninger i Lautrupgård-området, hvor Siemens, Tryg, NETS, Multidata, TopDanmark og Nordea Liv & Pension hører til. I undersøgelsen blev det tydeligt, at medarbejderne i de seks virksomheder savner bedre busforbindelser og bedre information om rejse- og afgangstider.


“Med udgangspunkt i undersøgelsen vil vi arbejde videre med mulighederne for at øge informationen om den kollektive trafik, både internt på virksomhederne og ved busstoppestederne. Vi har også indledt et samarbejde med Rejseplanen og Movia for at undersøge mulighederne for at indføre en shuttlebus fra Lautrupgård til metroen i Flintholm, hvorfra der er gode forbindelser både ind mod centrum og Kastrup lufthavn,” forklarer Tina Wexøe Ertbjerg, der er trafikplanlægger i Ballerup Kommune.


Systemer og adfærd


Det er netop informationsarbejdet og fokus på adfærd, der er det særlige ved Formel M’s tilgang til trafikplanlægningen. Og den tankegang er ikke fremmed for Siemens.


“Vi er involveret i mange af Danmarks trafikløsninger og kender til nødvendigheden af at arbejde med transportadfærd. Hvis vi skal spare CO2 på transporten, er det ikke nok at udvikle systemer og anlægge veje, togstrækninger, broer og tunneler. Vi er nødt til også at fokusere på de mennesker, der dagligt transporterer sig fra A til B. Hvis vi kender deres vaner, er det også nemmere at påvirke dem til at træffe mere bæredygtige transportvalg. Med vores deltagelse i Formel M har vi en anledning til at påvirke vores egne medarbejderes transportvaner, og det ser vi meget frem til,” forklarer Rasmus Windfeld, der er pressechef i Siemens.


Ønsker at fremme bæredygtig transportadfærd


Siemens og de andre virksomheder, som Ballerup Kommune har indgået samarbejde med, er allerede meget bevidste om , hvad de kan gøre internt i virksomheden for at fremme bæredygtig transportadfærd. Tanken bag Formel M-projektet i Lautrupgård er at få iværksat initiativer på tværs af virksomhederne, som de enkelte har svært ved at løfte alene.


Det drejer sig bl.a. om ændringer i infrastrukturen, for eksempel bedre og mere sammenhængende cykelruter og input til den kollektive trafikbetjening og trafikafviklingen i området. Endvidere er der mulighed for at afprøve nye initiativer i en større skala og samtidig sikre en høj videndeling mellem virksomhederne, blandt andet gennem introduktion af pendlercykler og cykelserviceordning.


Ballerup Kommune deltager i Formel M’s spor 1, som handler om at udvikle transportplaner i lokale erhvervsnetværk.


Læs mere om Siemens på www.siemens.com