– IoT løsninger for mobilitet, klima og miljø i Greater Copenhagen

Sikker og anvendt data

Data har potentialer for at løse mange udfordringer, der går på tværs af kommuner inden for blandt andet fremkommelighed, bedre miljø og klima. Mange kommuner ønsker at komme i gang eller er i gang med at arbejde med data på mobilitets-, miljø- og driftsområder. En del kommuner er anvender IoT og smalbåndsinfrastruktur til formålet. Men området er komplekst og der er et ønske om at dette arbejde koordineres, så der ikke udvikles parallelt og så ressourcerne på tværs af kommuner udnyttes bedst muligt.  Dette projekt understøtter dette arbejde og har følgende indsatser;  

  • Etablering af fælles IoT infrastruktur (her og nu), som hjælper kommuner med at samarbejde på tværs med IoT
  • Understøtte et sandkasse miljø, hvor kommunale medarbejdere kan få hjælp til at arbejde med deres data på konkrete cases
  • Fælles opsamling af data og udvikling af værktøjer
  • Understøttelse sikkerhed og privatlivsudfordringer på de enkelte cases.

KONTAKT

Projektleder
Lone Kelstrup 

lone.kelstrup@gate21.dk

Varighed

December 2018 – December 2020

Partnere

Gate 21, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Høje-Taastrup Kommune og Frederiksberg Kommune.