Silent City

Living Lab og partnerskab for mindre trafikstøj

 

Støj er et af de vigtigste miljømæssige problemer, og støj fra trafikken er uden sammenligning den værste støjkilde i vores samfund. Der gøres alt for lidt for at modvirke generne og reducere trafikstøjen. Mange steder i landet er folks boliger og nære udearealer i høj grad belastet af støj og udledninger fra trafikken. Det vurderes, at der i Danmark er over 1,3 million mennesker, der er påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi.

Tolv kommuner går sammen med Region Hovedstaden forrest i kampen mod støjen, og de driver sammen med Gate 21 initiativet Silent City. Med udgangspunkt i kommunernes konkrete støjudfordringer er det langsigtede formål med initiativet og dets aktiviteter at medvirke til bedre miljø, sundhed og højere livskvalitet gennem indsatser som mindsker antallet af støjplagede borgere i kommunerne.

 

Europas første Living Lab for trafikstøj

Silent City arbejder på flere planer med politisk påvirkning, meningsdannelse, kompetenceudvikling og etablering af et Living Lab. I Living Lab´et tester og udvikler partnerskabet innovative løsninger til bekæmpelse af trafikstøj i 1:1 skala i naturlige bymiljøer. Kommuner, virksomheder, borgere, regioner og forskningsinstitutioner samarbejder om at reducere trafikstøj, fremme borgernes livskvalitet og sundhed, samt skabe vækst for danske virksomheder, der leverer støjløsninger. Projektet skal være med til at sætte de deltagende kommuner og Danmark på verdenskortet inden for urban støjbekæmpelse.

Siden 2015 har Silent City-kommunerne samarbejdet i et partnerskab med at sætte trafikstøj på dagsordenen, og med det udgangspunkt gennemført en række konkrete tiltag, blandt andet en offentlig høring på Christiansborg, konferencer og seminarer, udarbejdelse af og fornyelse af en hvidbog og webhåndbog, en målrettet presseindsats og konkrete demonstrationsprojekter i et samlet Living Lab.

Nu vil Silent City sætte fokus på, at trafikstøj kræver handling. Det er lykkedes at sætte trafikstøj på dagsordenen, og nu skal den voksende opmærksomhed bliver udmøntet i konkrete initiativer og handleplaner.

 

Hvorfor arbejde med trafikstøj?

Silent City-kommunerne er massivt plaget af trafikstøj, som har betydning for miljøet og for borgernes helbred og livskvalitet. Det begrænser også kommunernes mulighederne for at imødekomme den forventede befolkningstilvækst, da mange potentielle byudviklingsområder i kommunerne i dag er støjbelastede.

 

Kommunerne i Silent City er aktuelt udfordret af trafikstøj fra:

  • Fire motorveje (Holbækmotorvejen, Amagermotorvejen, Køge Bugt Motorvejen, Hillerødmotorvejen, Motorring 3 og Motorring 4)
  • En række store trafikveje (for eksempel Ring 3, Roskildevej, og Gammel Køge Landevej)
  • Vestbanen, Køge Bugt Banen og Ringstedbanen

Disse udfordringer bidrager til at placere Silent City kommunerne i toppen af de nationale statistikker for trafikstøjbelastning. Det forventes, at trafikstøjbelastningen i Silent City-området vil stige i de kommende år, som følge af den øgede tilflytning til Hovedstadsområdet, en generel tendens til øget transport og den forventede trafikstigning på motorvejene. I kommunerne er der løbende behov for kompetenceopbygning og videndeling for at kunne kvalificere den lokale indsats. Samtidig er der behov for, at problematikken bliver taget alvorligt fra nationalt niveau gennem udmøntningen af infrastrukturinvesteringer, nationale politikker og handleplaner.

ANALYSE
Hastighedsreduktion og trafikstøj

Analysen ser på konsekvenserne for trafikstøj ved at reducere hastigheden på motorvejen og de omkringliggende veje i i hovedstadens omegnskommuner.

KONTAKT

Chefprojektleder
Sif Enevold

sif.enevold@gate21.dk

For Region Hovedstaden har det været vigtigt at sætte gang i dialogen mellem kommuner, region og stat om, hvordan vi bekæmper trafikstøj. Støj respekterer ikke kommunegrænser og er et problem, som nedsætter livskvalitet og sundhed for rigtig mange borgere i Region Hovedstaden.

– Jens Mandrup, formand for hovedstadsregionens trafikudvalg


INSPIRATIONSKATALOG

Styrk indsatsen mod trafikstøj

Silent City-initiativet har lavet et inspirationskatalog, der samler relevante værktøjer, de velafprøvede løsninger – såvel som de spæde innovative løsninger.

HVIDBOG

Trafikstøj kræver handling

Hvidbogen samler ny forskning og nye tal på trafikstøjens konsekvenser. Den indeholder også en lang række forslag til, hvad man kan gøre for at nedbringe trafikstøjen.

Kommuner der deltager i Silent City samarbejdet

Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Køge, Lyngby-Taarbæk, Solrød, Vallensbæk samt Region Hovedstaden.

Roligbolig.dk samler viden, cases og gode råd om trafikstøj i og omkring boligen

Silent City er også på LinkedIn

– følg med og få nyheder og inspiration om arbejdet med trafikstøj