SILENT CITY

En række omegnskommuner i Hovedstadsregionen er gået forrest i kampen mod støjen, og de driver sammen med Gate 21 projektet Silent City. Projektet arbejder med at sætte fokus på trafikstøj, og med at vise mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken.

Finansiering

Projektet finansieres af partnerkommunerne samt Region Hovedstaden. Herudover har projektet modtaget støtte til enkelte af aktiviteterne fra fonde og via tilskud fra virksomhederne. Der søges løbende projektmidler fra diverse danske og europæiske fonde.

Varighed

Projektet har løbet siden 2015 og den nuværende samarbejdsaftale løber til og med 2022.

Partnere

Partnerne er kommunerne Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Gentofte, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Køge og Vallensbæk, samt Region Hovedstaden. Formanden for styregruppen er Teknik- og Byudviklingschef Tine Christiansen fra Vallensbæk Kommune.

Flere virksomheder og forskningsinstitutioner er knyttet til projektets initiativer. Dette gælder blandt andet Brüel & Kjær, Force Technology, DTU, Miljøskærm, MOE, NAG1, NCC og Rambøll. Der arbejdes samtidig med andre projekter på trafikstøjsområdet, som har samme eller andre samarbejdspartnere.

Desuden arbejdes der løbende med at udvikle et internationalt netværk af partnere, som skal bruges til at udvikle europæiske samarbejdsprojekter om trafikstøj.

KONTAKT

Chefprojektleder
Sif Enevold

sif.enevold@gate21.dk