Silent City tester og demonstrerer løsninger

Formålet er at sætte fokus på trafikstøj, og at vise mulighederne for at bekæmpe støj fra trafikken samt resultaterne af det. 

Miljøskærm – Innovativ støjskærm i Vallensbæk

I Vallensbæk Kommune er Silent City’s første demonstrationsprojekt blevet sat op – en helt ny type støjskærm af brugte vindmøllervinger. Støjskærmen er 82 meter lang og 2 meter høj og er placeret på Sdr. Ringvej langs ni parceller i forlængelse af støjskærmen foran Kaffehaven i Vallensbæk. 

Støjabsorberende autoværn i Vallensbæk og Ishøj

Virksomheden NAG1 har udviklet og patenteret et nu CE-mærket autoværn, der med unikt design ændrer et standardautoværn til en lav støjskærm, der kan dæmpe en del af den støj, der udsendes fra vej og dæk. NAG1’s støjdæmpende autoværn, EasyRail, benytter Sigma-stolper, som er de mest gængse i forbindelse med almindelige autoværn langs motor- og landeveje i hele Europa.

Stillebænken

Arkitekterne fra G9 Landskab, Park og Byrum har i et samarbejde med FORCE Technology udviklet en ”Stillebænk”, der er sat op i Vallensbæk Kommune på en stor fodboldbane i et grønt, åbent naturområde. Stillebænken er et eksempel på, hvordan man kan bruge byrumsinventar som et værn mod trafikstøj. Det ellers idylliske landskab har den udfordring, at Ringstedbanen og Holbækmotorvejen kører lige ved siden af fodboldgolfbanen og resten af det grønne naturområde. Trafikken fra motorvejen og jernbanen betyder, at området er stærkt støjplaget.

Soundear måler og formidler trafikstøj i realtid

Støjkort laves kun hvert femte år, baserer sig på beregnede støjdata som årlige gennemsnitsværdier og dækker ikke hele landet. Med nye sensorløsninger er det nu blevet lettere at supplere støjkortene med rigtige støjmålinger, som kan vise den aktuelle situation og variationerne over timer, døgn og år. Men en udfordring med støjmålinger er, at de foretages i enkelte punkter. Og de kan derfor ikke fortælle noget om støjudbredelsen eller støjgener i et område.

Den udfordring tog SoundEar og FORCE Technology op i et udviklingssamarbejde, hvor Albertslund Kommune stillede Roskildevej til rådighed. 

RoligHave

I Rolig Have har en bred partnerkreds undersøgt effekten af at sætte støjhegn op i lokale haver. Formålet har været at skabe mindre, afgrænsede områder i haverne, hvor støjen er væsentligt reduceret. Projektet har blandt andet undersøgt, hvordan man udvikler løsninger, der tager hensyn til udformning og materialevalg, samt viden om den faktiske støjdæmpende virkning.

Christiansport: Nye fortsatsrammer i en af Københavns bevaringsværdige bygninger

For at teste de mange forskellige muligheder der er, når det gælder forsatsløsninger, lagde foreningen i foråret 2019 hus til et demonstrationsprojekt, hvor fem forskellige glarmestre hver især har givet deres bud på en forsatsramme, som kan optimere lydisoleringen i vinduet.

Jyllingevej: Nye lydvinduer mod trafikerede Jyllingevej

I udlejningsejendommen Jyllingevej 30-32 kan man meget tydeligt høre den store mængde trafik fra Jyllingevej. Tidligere var trafikstøjen en meget stor gene for beboerne, og flere af beboern var meget bekymrede for de mulige helbredsmæssige konsekvenser af støjen. 

Storgården: Lydlandskabsmåling i Storgården

Københavns Kommune står i 2019 overfor at skulle planlægge renovering af gårdmiljøet ved Storgården i København Nordvest med fokus på klimatilpasning og håndtering af regnvand, hvilket også giver mulighed for at skabe en god og grøn gårdhave. Beboerne er blevet inddraget i processen og har også ytret ønske om en rolig oase.

INSPIRATIONSKATALOG

Styrk indsatsen med trafikstøj 

Silent City-initiativet har lavet et inspirationskatalog, der samler relevante værktøjer, de velafprøvede løsninger – såvel som de spæde innovative løsninger.

Flere cases?

Find flere gode eksempler på, hvordan der er blevet arbejdet med støjbekæmpelse i og ved konkrete boliger.