Silent City tester og demonstrerer løsninger

Formålet er at sætte fokus på trafikstøj, og med og vise mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken. 

Miljøskærm – Innovativ støjskærm i Vallensbæk

I Vallensbæk Kommune er Silent City’s første demonstrationsprojekt blevet sat op – en helt ny type støjskærm af brugte vindmøllervinger. Støjskærmen er 82 meter lang og 2 meter høj og er placeret på Sdr. Ringvej langs ni parceller i forlængelse af støjskærmen foran Kaffehaven i Vallensbæk. 

Støjabsorberende autoværn i Vallensbæk og Ishøj

Virksomheden NAG1 har udviklet og patenteret et nu CE-mærket autoværn, der med unikt design ændrer et standardautoværn til en lav støjskærm, der kan dæmpe en del af den støj, der udsendes fra vej og dæk. NAG1’s støjdæmpende autoværn, EasyRail, benytter Sigma-stolper, som er de mest gængse i forbindelse med almindelige autoværn langs motor- og landeveje i hele Europa.

Stillebænken

Arkitekterne fra G9 Landskab, Park og Byrum har i et samarbejde med FORCE Technology udviklet en ”Stillebænk”, der er sat op i Vallensbæk Kommune på en stor fodboldbane i et grønt, åbent naturområde. Stillebænken er et eksempel på, hvordan man kan bruge byrumsinventar som et værn mod trafikstøj. Det ellers idylliske landskab har den udfordring, at Ringstedbanen og Holbækmotorvejen kører lige ved siden af fodboldgolfbanen og resten af det grønne naturområde. Trafikken fra motorvejen og jernbanen betyder, at området er stærkt støjplaget.

Soundear måler og formidler trafikstøj i realtid

Støjkort laves kun hvert femte år, baserer sig på beregnede støjdata som årlige gennemsnitsværdier og dækker ikke hele landet. Med nye sensorløsninger er det nu blevet lettere at supplere støjkortene med rigtige støjmålinger, som kan vise den aktuelle situation og variationerne over timer, døgn og år. Men en udfordring med støjmålinger er, at de foretages i enkelte punkter. Og de kan derfor ikke fortælle noget om støjudbredelsen eller støjgener i et område.

Den udfordring tog SoundEar og FORCE Technology op i et udviklingssamarbejde, hvor Albertslund Kommune stillede Roskildevej til rådighed. 

KONTAKT

Chefprojektleder
Sif Enevold

sif.enevold@gate21.dk

 

 

HVIDBOG

Trafikstøj kræver handling

Ny, stærkt opdateret udgave af hvidbogen om trafikstøjens konsekvenser med ny forskning, nye tal og en lang række forslag til, hvad man kan gøre for at nedbringe trafikstøjen.

Flere cases?

Find flere gode eksempler på, hvordan der er blevet arbejdet med støjbekæmpelse i og ved konkrete boliger.

Mere inspiration?

En række andre eksterne partnere har også igangsat støjreducerende initiativer uden om Silent City-projektet.