HVORDAN STØJRENOVERER VI VORES BOLIGER OG BYRUM BEDST?

1,4 millioner danskere er i dag plaget af trafikstøj over den vejledende grænseværdi. Samtidig viser prognoserne, at vejtrafikken vil fortsætte med at stige i byområder, med voksende støjgener til følge. Hvis vi vil reducere støjproblemet fremover, skal vi blandt andet fokusere på indsatser, der modvirker at støjen udbredes og trænger ind i vores bygninger.

Manglende viden stopper udvikling

Selvom trafikstøj og anden støj i byrummet er et udbredt og voksende problem, bliver mulighederne for støjreducerende tiltag i bygninger og byrum ofte oversete. Mange håndværkere, rådgivere og arkitekter har for eksempel fokus på energi, men de færreste medtænker støj. Det skyldes blandt andet manglende viden om, hvilke muligheder man har som støjplaget boligforening- eller selskab for at reducere støj i og omkring ens bygninger. Der manglede derfor et sted at gå hen, når man som borger, håndværker eller rådgiver søger viden. Den videnressource er en af leverancerne i projektet og kan findes på www.roligbolig.dk

Bredt samarbejde om mindre støj

Projektet er således med til at inspirere og udbrede viden om bygningsnære støjløsninger og sætte støj på dagsordenen, når støjbelastede bygninger og udearealer skal renoveres og fornyes. Projektet samarbejdede med kommuner, ejer- og andelsboligforeninger, almene boligselskaber, private udlejningsejendomme, virksomheder og andre organisationer, der er interesserede i at teste gode støjløsninger i bygninger og byrum. Projektet havde fokus på videndeling og udviklede foruden hjemmesiden roligbolig.dk også informationsmaterialer og presseaktiviteter, samt afholdte og deltog i flere arrangementer. hvor man kunne få mere viden om støj i og omkring boligen.

Der var i projektet et mindre støtteløb til implementering og effektmåling af støjløsninger. Det omfattede blandt andet effektmåling i en udlejningsejendom på Jyllingevej samt effektmåling af nye forsatsvinduer i en af Københavns bevaringsværdige bygninger. Sidstnævnte kan du læse mere om i “Magasinet Glas” som du finder her.

TIDSPERIODE:

Projektet gennemføres i 2018 – 2019

PROJEKTDELTAGERE:

Gate 21, Rambøll, Force Technology, Glarmesterlauget, Det Økologiske Råd, kommuner og boligforeninger.

Projektet var finansieret af Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond.

MERE INFORMATION:

Printvenligt faktaark om projektet