Trafikstøj i Region Hovedstaden

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2015-2025 prioriterer livskvalitet og behovet for at Hovedstaden forbliver verdens bedste byområde at bo og leve i. Derfor har Regionen vedtaget en målsætning om at nedsætte støj og luftforurening fra transportsektoren med 40% inden 2025.

Som led deri finansierer Region Hovedstaden et projekt om trafikstøj. Projektet har til formål at udbrede viden om trafikstøj til regionens kommuner og borgere, skabe dialog på tværs af politiske niveauer samt bidrage til kompetenceudviklingen på støjområdet og dermed øge forudsætningen for at kommuner og borgere er aktive i arbejdet med at reducere generne fra trafikstøj. 

I løbet af projektperioden vil der også blive igangsat en række mindre demonstrationsforsøg i Silent City Living Lab, som har til formål at teste løsninger, som kan have potentiale for udbredelse og skalering i Regionen.

Projektet lægger sig således tæt op ad indsatserne i for eksempel Silent City, men med fokus på samtlige kommuner i regionen og et særligt fokus på kompetenceopbygning, politisk dialog og formidlings- og demonstrationsaktiviteter.

Finansiering

Projektet finansieres af Region Hovedstaden

Varighed

Fase 1: April 2019 – december 2020

Fase 2: Januar 2021-november 2022

Projekterne er finansieret af: