Viden om trafikstøj

Her samler Silent City publikationer, analyser og viden, som partnerskabet udarbejder om trafikstøj – eksempelvis om løsninger, effekter og scenarier.  

Analyse: Kan træer, buske og græs mindske støjgener?
Beplantningers effekt på trafikstøj

September 2023 

Analysen beskriver, hvordan beplantning kan bruges som en metode til at dæmpe støj og nedsætte støjgenen hos beboere tæt ved en vej – herunder parametre der har betydning for trafikstøjens udbredelse, beplantningstyper, måle- og beregningsmetoder, samt beplantning som et ikke-akustisk (psykologisk) virkemiddel til at reducere støjgener. Rapporten er på vegne af Silent City-sekretariatet udarbejdet af FORCE Technology i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten.

Læs rapporten

Læs rapportens appendiks

 

 

 

Analyse: Hastighedsnedsættelser og trafikstøj

Marts 2023 

Analyse af de støjmæssige og trafikale konsekvenser for omegnskommunerne til København ved at nedsætte hastigheden på motorvejene og det omkringliggende vejnet.

Læs analysen

Læs de samfundsøkonomiske beregninger

 

 

Inspirationskatalog: Styrk indsatsen mod trafikstøj

Marts 2021

Inspirationskataloget giver kommuner og andre interesserede viden og inspiration om nogle af de muligheder, der er for at reducere trafikstøjen og dens følgevirkninger. Det er suppleret med andre relevante værktøjer og gode eksempler på, hvordan trafikstøjen bliver tacklet i både ind- og udland.

Læs publikationen

 

 

Rapport: Vejstøj, sygdom og død

December 2021

Rapporten viser beregninger af, hvor mange danskere der bliver syge eller dør som følge af at være udsat for vejtrafikstøj i Region Hovedstaden samt i hele Danmark. Rapporten er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse på vegne af Region Hovedstaden.

Læs publikationen

 

Hvidbog: Trafikstøj kræver handling

April 2020

Ny viden og forskningsresultater om trafikstøj indgår i denne hvidbog om, som er en gennemgribende revision af en hvidbog fra 2016. Formålet med at forny hvidbogen er at italesætte problemets omfang via ny viden og sætte fokus på de muligheder, vi som samfund har for at skabe bedre lydmiljøer.

Læs publikationen

 

Vejledning: Håndtering af støjhensyn ved renovering af almene boliger – Trafikstøj

Januar 2020

Vejledning til at håndtere problemer med trafikstøj og støjhensyn ved renovering af almene boliger baseret på erfaringer og med hensyn til helhedsplaner. Vejledningen henvender sig til afdelingsbestyrelser, boligselskaber, beboere, og andre interessenter i den almene boligsektor.   

Læs publikationen

 

Vejledning: Håndtering af støjhensyn ved renovering af almene boliger – Interne Lydforhold

Januar 2020

Vejledning til at håndtere problemer med interne lydforhold mellem beboere ved renovering af almene boliger baseret på erfaringer og med hensyn til helhedsplaner. Vejledningen henvender sig til afdelingsbestyrelser, boligselskaber, beboere, og andre interessenter i den almene boligsektor.   

Læs publikationen