Silent City

9 millioner til støjbekæmpelse 

Køge Kommune

Byrådet i Køge Kommune har bevilliget 9,1 millioner kroner til støjskærme i 2017. Det betyder, at borgere ved udvalgte strækninger i Køge, som er generet af støj, kan søge et støjpartnerskab med kommunen – i sådan et partnerskab dækker kommunen op til 50 procent af anlægsudgifterne til at reducere støj fra trafikken.

Køge Kommune har sammen med Rambøll vurderet, hvilke strækninger, der er mest plagede af trafikstøj. Det er borgerne langs disse strækninger, som kan søge et støjpartnerskab med kommunen og dermed få glæde af anlægsbevillingen på 9,1 millioner kroner.
I Miljøstyrelsens guide til støjpartnerskaber anbefales det, at de private grundejere opretter en forening (et støjlaug), der kan indgå i et forpligtigende samarbejde med kommunen. I den forbindelse vil Køge Kommune stille juridisk bistand til rådighed for de grundejere, der ønsker at oprette et sådan støjlaug. Kommunen forventer at gå i dialog med grundejerne langs de højst prioriterede strækninger om netop oprettelse af et støjlaug. I et fællesprojekt mellem Køge Kommune og støjlauget udarbejdes et projekt for en støjafskærmning, og der udarbejdes en partnerskabsaftale. Forventningen er, at det vil tage cirka 8 måneder at gennemføre opsætning af støjskærme, efter der er oprettet et støjlaug.

Ud over bevilling på 9,1 millioner kroner til støjskærme, er der reserveret 600.000 kroner til en tilskudspulje til støjisolering af boliger, der er særligt belastede af trafikstøj. Her kan man få op til 25.000 kroner i støtte pr. bolig.

Det indledende arbejde begynder i 2017.