Silent City

 

 

Hvidbog om trafikstøj


Hvidbog_forside_200pix

I maj 2016 offentliggjorde Gate 21 & Rambøll en hvidbog om trafikstøj. Hvidbogen er finansieret af Realdania, og skrevet i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Rambøll, DELTA og Gate 21.

Hvidbogen stiller skarpt på støjproblematikkerne, og går i dybden med både de sundhedsmæssige og økonomiske udfordringer. Den belyser dilemmaerne omkring moderne byer med god infrastruktur og mobilitet kontra bæredygtighed og mindre støj fra trafikken. Hvidbogen afdækker også en del af de støjbekæmpende løsninger, som allerede eksisterer og bliver udviklet i Danmark. Igennem en række cases giver hvidbogen derudover et indblik i, hvordan andre lande i Europa arbejder aktivt og fremadrettet med trafikstøjbekæmpelse.

Læs hvidbogen her >>