Silent City

 

 

Hvidbog: Trafikstøj kræver handling

I 2016 udkom den første danske hvidbog om trafikstøjens konsekvenser, og det er denne hvidbog, som nu relanceres i en stærkt opdateret udgave med ny forskning, nye tal og en lang række forslag til, hvad man kan gøre for at nedbringe trafikstøjen.

Hvidbogen er blevet til i et tæt samarbejde med blandt andet Rambøll, FORCE Technology, Kræftens Bekæmpelse og indeholder også en række anbefalinger til politisk handling på støjområdet. Hvidbogen er støttet af Region Hovedstaden og udgivet af Gate 21.

”For Region Hovedstaden har det været vigtigt at sætte gang i dialogen mellem kommuner, region og stat om, hvordan vi bekæmper trafikstøj. Støj respekterer ikke kommunegrænser og er et problem, som nedsætter livskvalitet og sundhed for rigtig mange borgere i Region Hovedstaden. Hvidbogen viser, at vi kan handle og gøre noget ved problemerne, hvis vi står sammen.” fortæller Jens Mandrup, formand for hovedstadsregionens trafikudvalg.

Læs hvidbogen her >>

Download en printvenlig version her >>

Hvidbog: Trafikstøj – et overset samfundsproblem


Hvidbog_forside_200pix

I maj 2016 offentliggjorde Gate 21 & Rambøll en hvidbog om trafikstøj. Hvidbogen er finansieret af Realdania, og skrevet i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Rambøll, DELTA og Gate 21.

Hvidbogen stiller skarpt på støjproblematikkerne, og går i dybden med både de sundhedsmæssige og økonomiske udfordringer. Den belyser dilemmaerne omkring moderne byer med god infrastruktur og mobilitet kontra bæredygtighed og mindre støj fra trafikken. Hvidbogen afdækker også en del af de støjbekæmpende løsninger, som allerede eksisterer og bliver udviklet i Danmark. Igennem en række cases giver hvidbogen derudover et indblik i, hvordan andre lande i Europa arbejder aktivt og fremadrettet med trafikstøjbekæmpelse.

Læs hvidbogen her >>