Silent City

 

 

 

 

 

 

Den 1. oktober blev der afholdt ”Det Støjer Stadig”, et folkemøde om trafikstøj i samarbejde med Vestegnens Trafikforum, Force Technology og Danish Sound Network.

Folkemødet var en stor succes med over 250 deltagere, og en dag hvor borgere, politikere, eksperter og producenter gik i dialog med hinanden og fik sendt et stærkt signal til Christiansborg om at trafikstøj er et emne, som berører og bekymrer rigtig mange borgere i Hovedstadsområdet.

TV2 Lorry sendte en hel udsendelse fra mødet. Udsendelsen kan ses her:
https://www.tv2lorry.dk/arkiv/2018-10-01

Baggrunden for Folkemødet er at Vestegnen er specielt plaget af støj fra især Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3.

Seniorforsker Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse og Roskilde Universitet holdt oplæg om støjens skadevirkninger og kunne blandt andet fortælle at trafikstøjen giver en øget risiko for en række sygdomme – blodprop i hjertet, forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes, for tidlige fødsler mv. Det skyldes blandt andet den stress og irritation, som trafikstøjen skaber. Allan Jensen fra Rambøll præsenterede omfanget af problemet og de løsninger som kan tages i brug. Afslutningsvist fortalte Kirstine Hjorth Lorenzen kort om den ansvarsfordeling der er mellem de forskellige myndigheder.

Du kan finde oplæg fra dagen her: 
Hvad siger forskningen om trafikstøj og sundhed? (Seniorforsker Mette Sørensen, Kræftens Bekæmpelse).
Hvor stort er problemet med trafikstøj, og hvilke løsninger findes der? (Afdelingsleder for Akustik og Støj Allan Jensen, Rambøll).
Hvem har ansvaret, og hvordan løser vi udfordringen? (Programleder Kirstine Hjorth Lorenzen, Gate 21).

Opråb til Christiansborg

Hos både Vestegns-borgmestre og hos de lokale folketingspolitikere var der enighed om, at ansvaret for bekæmpelse af trafikstøj for en stor del ligger hos Folketinget. Flere kommuner er godt i gang med lokale støjløsninger og skal gøre endnu mere, men Folketinget skal især meget på banen. Derfor har en række Vestegns-borgmestre for nyligt sendt et brev til transportminister Ole Birk Olesen, hvor man blandt andet ønsker, at der afsættes 0,5 milliarder kroner om året til bekæmpelse af trafikstøj.

Du kan se hele udsendelsen fra Folkemødet på ovenstående link –  og finde et udsnit af den øvrige pressedækning om dagen her:

Indslag om Folkemødet i 22 Nyhederne (kræver log-in til TV2 Play):
https://play.tv2.dk/programmer/nyheder/serier/nyhederne/1-oktober-2018-22-nyhederne-170264/

TV2 Lorrys dækning fra dagen (kan ses af alle):
https://www.tv2lorry.dk/arkiv/2018-10-01 (Den lange udsendelse)
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/01-10-2018/1730/1730-01-okt-2018?autoplay=1#player
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/01-10-2018/1830/1830-01-okt-2018?autoplay=1#player
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/01-10-2018/2227/2227-01-okt-2018?autoplay=1#player
https://www.tv2lorry.dk/artikel/vestegnskommuner-i-faelles-brev-til-minister-goer-nu-noget-ole-birk-olesen

DR’s Dækning af dagen:

Allan Jensen fra Rambøll taler om støj i P1 morgen: https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2018-10-01#!00:44:14

P4 København sendte live to gange fra Folkemødet. Første gang med borger og anden gang med Kåre Press-Kristensen, støjekspert fra Det Økologiske Råd (Indslagene kommer hhv. 38.30 og 1.34.00 inde):
https://www.dr.dk/radio/p4kbh/p4kbh-eftermiddag/p4-eftermiddag-2018-10-01-15-03-7#!00:38:30
https://www.dr.dk/radio/p4kbh/p4kbh-eftermiddag/p4-eftermiddag-2018-10-01-15-03-7#!01:34:00

Et udsnit af den øvrige dækning:

http://www.e-pages.dk/vestegnen/273/16
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/18-09-2018/1930/folkemode-om-stoj?autoplay=1#player
https://www.tv2lorry.dk/artikel/300000-plages-af-trafikstoej-nu-faar-problemet-sit-eget-folkemoede
https://sn.dk/Vestegnen/Folkemoede-om-trafikstoej/artikel/773202
https://sn.dk/Vestegnen/Trafikstoej-Nu-kraever-borgmestre-handling-og-penge/artikel/778902
https://sn.dk/Vestegnen/Det-stoejer-stadig-Vi-vil-ha-handling/artikel/778658