Silent City

Kommunal støjpulje

Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune har i 2015 og 2016 afsat budget til en støjpulje, som borgere kan få del i, hvis de er særligt udsatte for vejstøj. Kommunen har i alt afsat 1,2 millioner kroner. I 2015 fik 15 boliger fået bevilliget tilskud, mens puljen for 2016 er undervejs. Kommunen har prioriteret at give første-prioritet til de boliger med den højest støjbelastning. For støjpuljen for 2015 var kriteriet en støjbe-lastning på mindst 70 dB. For støjpuljen i 2016 er kriteriet på mindst 69 dB. Støjisoleringen skal så vidt muligt medføre en mærkbar dæmpning indendørs – det vil sige på mindst 3-5 dB.

Tilskuddet kan bruges til at støjisolere alle beboelsesrum såsom stuer, soveværelser, værelser, køkkenalrum, spisekøkkener og køkkener. Støjisoleringen kan være udskiftning af vinduer, altan-døre, friskluftsventiler og lignende – alle former der kan forbedre støjisoleringen i boligen. Tilskud-det udgør op til 50 procent af isoleringsudgiften pr. bolig, dog maximalt 25.000 kroner inklusiv moms.

Hvidovre Kommune har tilknyttet Rambøll til at kvalitetssikre ordningen. Det sker ved, at borgeren inden igangsættelsen får besøg af en støjkonsulent, som fortæller præcis, hvilke løsninger man som borger kan få tilskud til, og præcis hvad det nuværende støjniveau er. Støjkonsulenten kon-trollerer også efterfølgende om støjisoleringsarbejdet er udført korrekt. Tilbagemeldingerne fra støjpuljen for 2015 har været rigtig positive. Folk er meget glade for reduktionen af det indendørs trafikstøjniveau.

Læs mere her >>