Silent City

 

 

 

 

 

 

Hvad er et Living Lab?

Et Living Lab er et afgrænset geografisk område, hvor kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder får mulighed for at teste nye løsninger i et naturligt bymiljø.

Living Lab er en metode, som bruges til at eksperimentere med innovative ideer, koncepter og teknologier i virkelige omgivelser.

Det foregår ofte i offentlige-private samarbejder, hvor også borgeren eller brugeren bliver inddraget i udviklingen som en aktiv part for at forstå behovene.

Silent City udvikles i samarbejde med andre etablerede og kommende Living Labs i Gate 21, som blandt andet DOLL.

SE MERE OM VORES DEMONSTRATIONSPROJEKTER PÅ NEDENSTÅENDE KORT OVER SILENT CITY’S LIVING LAB:

Silent City Sekretariat

Silent City Sekretariat

Silent City's sekretariatet sidder i Gate 21. Har du spørgsmål, input eller andet til Silent City's arbejde, er du mere end velkommen til at kontakte os:

 

Miljøskærm - Vallensbæk | Miljøskærm & Silent City

Miljøskærm - Vallensbæk Kommune | Miljøskærm & Silent City

En støjskærm af brugte vindmøllevinger har sænket støjen 6-7 decibel for de borgere, der bor i nærheden. Det betyder, at deres boliger er røget ud af kategorien ’støjbelastet’, som er områder, hvor vejstøjen runder de 58 decibel. Læs mere her >>

Støjabsorberende autoværn - Ishøj | NAG1 & Silent City

Støjabsorberende autoværn - Ishøj Kommune | NAG1 & Silent City

Virksomheden NAG1 har udviklet et autoværn, der både skaber sikre veje og samtidig sænker støjen fra trafikken. NAG1 har fået støtte af Markedsmodningsfonden til den endelige udvikling og demonstration af autoværnet, der bliver sat op i Vallensbæk og Ishøj Kommune, som en del af Silent City. Læs mere her >>

Støjabsorberende autoværn - Vallensbæk | NAG1 & Silent City

Støjabsorberende autoværn - Vallensbæk | NAG1 & Silent City

Virksomheden NAG1 har udviklet et autoværn, der både skaber sikre veje og samtidig sænker støjen fra trafikken. NAG1 har fået støtte af Markedsmodningsfonden til den endelige udvikling og demonstration af autoværnet, der bliver sat op i Vallensbæk og Ishøj Kommune, som en del af Silent City. Læs mere her >>

Kommunal støjpulje | Hvidovre Kommune

Kommunal støjpulje | Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune har i 2015 og 2016 afsat budget til en støjpulje, som borgere kan få del i, hvis de er særligt udsatte for vejstøj. Læs mere her >>

Støjvold med rekreative muligheder | Solrød Kommune, Realdania og Lokale og Anlægsfonden:

Støjvold med rekreative muligheder | Solrød Kommune, Realdania og Lokale og Anlægsfonden

I Solrød Kommune har man anvendt en stor strækning af støjvolden langs Køge Bugt Motorvejen til at skabe en aktivitetsrute med innovative bevægelses- og rekreative muligheder. Læs mere her >>

Vejindsnævringer og hastighedsbegrænsning | Vallensbæk Kommune

Vejindsnævringer og hastighedsbegrænsning | Vallensbæk Kommune

I Vallensbæk Kommune indsnævres både Vallensbæk Torvevej og Strandesplanaden fra fire spor til to, så der kommer til at være et spor i hver retning. Samtidigt etableres en række rundkørsler. Læs mere her >>

 

 

Støjskærm på Allingvej - Hvidovre | Vestegnssamarbejdet

Støjskærm på Allingvej - Hvidovre | Vestegnssamarbejdet

Borgerne på Allingvej i Hvidovre får en næsten 800 meter lang støjskærm langs Holbækmotorvejen. Støjskærmen er blevet en realitet efter en borgergruppe i årevis har kæmpet en vedholdende kamp for tiltag, der skal reducere trafikstøjen. Læs mere her >>

Ny støjskærm ved boligområde - Vallensbæk/Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Ny støjskærm ved boligområde – Vallensbæk/Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har i 2016 opført en ny støjskærm ved et boligområde nær Gjeddesdalvej og Nysøvej i Vallensbæk. Den nye 600 meter lange og fire meter høje støjskærm har mindsket støjgenerne fra Køge Bugt Motorvejen i området og nedbragt antallet af støjbelastede boliger. Læs mere her >>

Opsætning af støjskærme langs Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Opsætning af støjskærme langs Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Køge Bugt Motorvejen er den mest trafikerede vej i Danmark med et gennemsnit på omkring 100.000 køretøjer i døgnet. Vejdirektoratet gennemfører en større udbygning af Køge Bugt Motorvejen, hvor seks spor udvides til otte. Læs mere her >>

9 millioner til støjbekæmpelse │Køge Kommune

9 millioner til støjbekæmpelse │Køge Kommune

Byrådet i Køge Kommune har bevilliget 9,1 millioner kroner til støjskærme i 2017. Det betyder, at borgere ved udvalgte strækninger i Køge, som er generet af støj, kan søge et støjpartnerskab med kommunen – i sådan et partnerskab dækker kommunen op til 50 procent af anlægsudgifterne til at reducere støj fra trafikken. Læs mere her >>

Støjskærm på Værftsvej | Køge Kommune

Støjskærm på Værftsvej | Køge Kommune 

I forbindelse med en større udvidelse af Køge Havn valgte Køge Kommune at reducere trafikstøjen fra en øget mængde lastbiler til og fra Havnen. Læs mere her >>