Silent City

Hvad er et Living Lab?

Et Living Lab er et afgrænset geografisk område, hvor kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder får mulighed for at teste nye løsninger i et naturligt bymiljø.

Living Lab er en metode, som bruges til at eksperimentere med innovative ideer, koncepter og teknologier i virkelige omgivelser.

Det foregår ofte i offentlige-private samarbejder, hvor også borgeren eller brugeren bliver inddraget i udviklingen som en aktiv part for at forstå behovene.

Silent City udvikles i samarbejde med andre etablerede og kommende Living Labs i Gate 21, som blandt andet DOLL.

Silent City projekter

Miljøskærm – Vallensbæk | Miljøskærm & Silent City

Støjabsorberende autoværn – Vallensbæk | NAG1 & Silent City

Støjabsorberende autoværn – Ishøj | NAG1 & Silent City

 

Andre støjprojekter

Kommunal støjpulje | Hvidovre Kommune

Støjvold med rekreative muligheder | Solrød Kommune, Realdania, og Lokale og Anlægsfonden

Vejindsnævringer og hastighedsbegrænsning | Vallensbæk Kommune

Støjskærm på Allingvej – Hvidovre | Vestegnssamarbejdet

Ny støjskærm ved boligområde – Vallensbæk/Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Opsætning af støjskærme langs Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

9 millioner til støjbekæmpelse │Køge Kommune